Podsumowanie kadencji 2014-2018 - odpowiedzi od radnych

przemek_mierzejewski
Maniak
Maniak
Posty: 3988
Rejestracja: 23 maja 2009, 11:07

Podsumowanie kadencji 2014-2018 - odpowiedzi od radnych

Post autor: przemek_mierzejewski » 15 paź 2018, 11:21

Tutaj będą publikowane odpowiedzi radnych:
Wszystkie pytania dotyczą kadencji 2014-2018 Rady Miasta.
1. Jakie najważniejsze sprawy (do trzech) wg Pana/Pani zostały uchwalone w mijającej kadencji?
2. Które z inicjatyw podjętych przez Pana/Panią uważa Pan/Pani za najbardziej wartościowe i ważne. Proszę podać dwie.
3. Jakie sprawy (do trzech) wg Pana/Pani powinny być rozwiązane w przyszłej kadencji?
4. Czy uważa Pan/Pani, że konieczne są zmiany w prawie miejscowym? Jeśli tak, to jakie?
5. Jakie działania podjął Pan/Pani na rzecz swojego okręgu wyborczego w tej kadencji?
6. Czego nie udało się Panu/Pani zrealizować w mijającej kadencji?
7. Proszę wymienić najważniejsze problemy zgłaszane przez mieszkańców na tych spotkaniach oraz podjęte przez Pana/Panią działania służące ich rozwiązaniu.
Przypomnę wątek z 2014
viewtopic.php?f=61&t=4555
I pytania i odpowiedzi z:
2015
viewtopic.php?f=80&t=5075&p=42435#p43255
2017.
viewtopic.php?f=80&t=5527&p=48629#p48374
Administrator
Przemek Mierzejewski / Nowy Tomyśl

przemek_mierzejewski
Maniak
Maniak
Posty: 3988
Rejestracja: 23 maja 2009, 11:07

Re: Podsumowanie kadencji 2014-2018 - odpowiedzi od radnych

Post autor: przemek_mierzejewski » 15 paź 2018, 11:23

(15/10/2018 11:28)
Marcin Brambor
– Przewodniczący Rady Miejskiej Nowego Tomyśla.

1. Jakie najważniejsze sprawy (do trzech) wg Pana/Pani zostały uchwalone w mijającej kadencji?

- Plan zagospodarowania przestrzennego dla projektowanej obwodnicy południowo – zachodniej miasta Nowy Tomyśl oraz wiaduktu wraz z aktywizacją gospodarczą dla terenów pomiędzy ulicą Celną i ulicą Kolejową – Uchwała Nr XLVII/439/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 26 lutego 2018 r.
- Fundusz Sołecki, który stworzył możliwości rozwoju nowotomyskich sołectw - Uchwała Nr VI/51/215 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27.03.2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Nowy Tomyśl;
- Uchwały budżetowe dotyczące rozbudowy i modernizacji budynków oświatowych;

2. Które z inicjatyw podjętych przez Pana/Panią uważa Pan/Pani za najbardziej wartościowe i ważne. Proszę podać dwie.


- Najbardziej ważną inicjatywą podjętą bezpośrednio przeze mnie to niedoceniana przez mieszkańców, ale bardzo istotne kwestia, która dotyczy dogłębnej analizy Statutu Miasta i Gminy Nowy Tomyśla, jak również statutów sołeckich. Szeroka dyskusja, zmieniające się przepisy pozwoliły w moim przekonaniu wypracować dobre dokumenty, na których opiera się funkcjonowanie samorządu gminnego jak też statutów jednostek pomocniczych gminy.

- Najbardziej zaś wartościową inicjatywą było przygotowanie Apelu Rady Miejskiej Nowego Tomyśla w sprawie budowy zachodniej obwodnicy Nowego Tomyśla wraz z wiaduktem nad linią kolejową Berlin – Warszawa – Moskwa E20, który to apel m.in. stał się przyczynkiem do dalszych rozmów, zainteresował władze na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym.


3. Jakie sprawy (do trzech) wg Pana/Pani powinny być rozwiązane w przyszłej kadencji?

- doprowadzenie do realizacji inwestycji, polegającej na wybudowaniu obwodnicy południowo – zachodniej miasta Nowy Tomyśl wraz z wiaduktem i ciągiem pieszo rowerowym;
- kompleksowa i przemyślana budowa ścieżek rowerowych we współpracy z sąsiednimi samorządami.
- rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz rozbudowa bazy sportowo – rekreacyjnej.

4. Czy uważa Pan/Pani, że konieczne są zmiany w prawie miejscowym? Jeśli tak, to jakie?

Zmiany w prawie miejscowym są konieczne. Część z nich zostanie uchwalonych jeszcze w obecnej kadencji a wejdzie w życie od nowej kadencji – mam tutaj na myśli Statut Gminy i Statuty sołeckie.
Uważam również, że niezbędna jest zmiana organizacji urzędu oraz zasady zarządu mieniem gminnym (w tym tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej) – w szczególności w zakresie dotyczącym zarządzania mieniem przez sołectwa. Obecny pomysł zaproponowany przez Burmistrza nie sprawdził się.


5. Jakie działania podjął Pan/Pani na rzecz swojego okręgu wyborczego w tej kadencji?

- jako Przewodniczący Rady Miejskiej w mijającej kadencji nie faworyzowałem żadnego okręgu wyborczego. Działałem na rzecz dobra całej wspólnoty lokalnej i podejmowałem wiele działań również w innych okręgach. Działania te obejmowały liczne spotkania, wnioski oraz propozycje budżetowe, w tym również te dotyczące mojego okręgu. Nie chciałem kierunkować swojej pracy jedynie na okręg wyborczy. Jak zachodziła taka potrzeba spotykałem się z mieszkańcami w sołectwach.

6. Czego nie udało się Panu/Pani zrealizować w mijającej kadencji?
- nie udało się doprowadzić do zrealizacji inwestycji, polegającej na budowie ścieżki rowerowej z Nowego Tomyśla do Borui Nowej;
- nie udało się doprowadzić do wybudowania Sali Gimnastycznej w Borui Kościelnej;
- nie udało się wybudować placu wraz z miejscami postojowymi przy ulicy Szpitalnej.

7. Proszę wymienić najważniejsze problemy zgłaszane przez mieszkańców na tych spotkaniach oraz podjęte przez Pana/Panią działania służące ich rozwiązaniu.
- rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 – wystosowanie pisma do Burmistrza Nowego Tomyśla z prośbą o zainteresowanie się temat i zmianę priorytetów inwestycji.;
- naprawa i równanie dróg gruntowych – zwłaszcza w okresie wiosennym i jesiennym – spotkanie z mieszkańcami w czasie nieobecności burmistrza, udział w komisjach oraz szeroka dyskusja w tym temacie;
- uciążliwe inwestycje – fermy norek, świniarnie, fermy drobiu – spotkania z mieszkańcami – indywidualne oraz na zebraniach, sporządzenie i wystosowanie oświadczenia Rady Miejskiej w przedmiotowych sprawach;
- wnioski mieszkańców do budżetu gminy – przekazanie ich do organu wykonawczego.
Administrator
Przemek Mierzejewski / Nowy Tomyśl

przemek_mierzejewski
Maniak
Maniak
Posty: 3988
Rejestracja: 23 maja 2009, 11:07

Re: Podsumowanie kadencji 2014-2018 - odpowiedzi od radnych

Post autor: przemek_mierzejewski » 15 paź 2018, 14:04

Radny Adam Szofer (15/10/2018 14:58)
Mozna podac rowniez mojego maila i tel ktory uzywam do kontaktu z mieszkancami jesli ktos chcialby dopytac o jakies szczegoly.

szofer.adam@gmail.com
Tel. 782321755

p.s. Zastrzegam ze to dodatkowy telefon ktory nie zawsze mam przy sobie stad moge oddzwonic w pozniejszym terminie.

1. Jakie najważniejsze sprawy (do trzech) wg Pana/Pani zostały uchwalone w mijającej kadencji?

- uchwała o utworzeniu Budżetu Obywatelskiego,
- uchwała o utworzeniu Funduszu Sołeckiego,
- plan zagospodarowania przestrzennego dla projektowanej obwodnicy południowo – zachodniej miasta Nowy Tomyśl oraz wiaduktu wraz z aktywizacją gospodarczą dla terenów pomiędzy ulicą Celną i ulicą Kolejową.

2. Które z inicjatyw podjętych przez Pana/Panią uważa Pan/Pani za najbardziej wartościowe i ważne. Proszę podać dwie.
- przeprowadzenie na komisji branżowej dyskusji nad zasadnością funkcjonowania Straży Miejskiej w Nowym Tomyślu,
- pomoc w doprowadzeniu do rozprawy sądowej w temacie przemocy rodzinnej wobec mieszkanki mojego okręgu.

3. Jakie sprawy (do trzech) wg Pana/Pani powinny być rozwiązane w przyszłej kadencji?
- oczywiście wszystkim znane tematy jak wiadukt, ścieżki rowerowe oraz kompleks sportowy,
- poza tym w mojej ocenie na początku kadencji powinny zostać podjęte działania w celu zbudowania planu inwestycji na 5 lat kadencji z uwzględnieniem prognozowanych środków na działania inwestycyjne,
- problem zanieczyszczenia powietrza np. poprzez podłączenie do sieci PEC.

4. Czy uważa Pan/Pani, że konieczne są zmiany w prawie miejscowym? Jeśli tak, to jakie?
Uważam, że konieczne jest uporządkowanie tematów dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego, tak aby nie dochodziło do sytuacji w których budowane są bloki czy firmy w sąsiedztwie domów jednorodzinnych.

5. Jakie działania podjął Pan/Pani na rzecz swojego okręgu wyborczego w tej kadencji?
Zazwyczaj otrzymywałem zgłoszenia dotyczące tematów porządkowych np. brak śmietników, brak porządku, zakłócanie ciszy nocnej, brak pojemników na psie odchody itp. Interweniowałem również w temacie przemocy rodzinnej zgłaszanej przez mieszkańców. Na prośby mieszkańców zgłaszałem również ich propozycje do budżetu. Również na ich prośbę na komisji branżowej omawiany był temat zasadności funkcjonowania Straży Miejskiej w Nowym Tomyślu. Poza tym na prośby mieszkańców kontaktowałem się bezpośrednio z urzędem aby zasięgnąć informacji na nurtujące ich pytania. Zgłosiłem w imieniu mieszkańców dwa zrealizowane projekty do budżetu obywatelskiego:
- ławki na osiedlu Północ wraz z nasadzeniem drzew
- samoobsługowe stacje naprawy rowerów
Każdego roku informowałem swoich wyborców o możliwości spotkania się ze mną w ramach dyżuru radnego pozostawiając również informacje kontaktowe jak e-mail i telefon.

6. Czego nie udało się Panu/Pani zrealizować w mijającej kadencji?
Każdego roku jako propozycję do budżetu zgłaszałem między innymi remont chodników w moim okręgu. W tym roku otrzymałem pismo z urzędu o zabezpieczeniu środków na ten cel. Niestety póki co nie zostało to zrealizowane. Prawdopodobnie będzie to realizowane w przyszłym roku w ramach realizacji środków niewygasających.

7. Proszę wymienić najważniejsze problemy zgłaszane przez mieszkańców na tych spotkaniach oraz podjęte przez Pana/Panią działania służące ich rozwiązaniu
- problem z sposobem funkcjonowania Straży miejskiej w Nowym Tomyślu
Po zebraniu informacji na temat wydatków oraz przychodów dotyczących funkcjonowania Straży Miejskiej postanowiłem aby celowość funkcjonowania Straży miejskiej w Nowym Tomyślu była omawiana na komisji branżowej przy udziale Komendanta Policji w Nowym Tomyślu. Uwzględniając zdanie pozostałych radnych oraz Komendanta Policji, którzy uzasadnili celowość funkcjonowania Straży Miejskiej nie zostały podjęte dalsze działania w celu jej likwidacji.
- problem z przemocą rodzinną
Po informacji od jednego z mieszkańców na temat prawdopodobnej przemocy rodzinnej zgłosiłem się do dzielnicowego oraz do pani dyrektor OPS w celu zgłoszenia im tego faktu i podjęcia przez nich działań zmierzających do naprawy tej sytuacji. Działaniem z mojej strony był bezpośredni kontakt z mieszkańcami i przekonanie ich o zasadności zeznawania w tej sprawie. Efektem była rozprawa sądowa w tym temacie, której również byłem świadkiem.
Administrator
Przemek Mierzejewski / Nowy Tomyśl

przemek_mierzejewski
Maniak
Maniak
Posty: 3988
Rejestracja: 23 maja 2009, 11:07

Re: Podsumowanie kadencji 2014-2018 - odpowiedzi od radnych

Post autor: przemek_mierzejewski » 16 paź 2018, 10:42

(16/10/2018 11:27)
Tomasz Radwan


"Jeśli chodzi o moją skromną osobę, to oczywiście, dostarczę przed zakończeniem kadencji czyli do 16,11,2018."
PS Taką wykrętną odpowiedź zaserwował nam radny Radwan na FB.

https://www.facebook.com/groups/4818887 ... %22R%22%7D
Administrator
Przemek Mierzejewski / Nowy Tomyśl

przemek_mierzejewski
Maniak
Maniak
Posty: 3988
Rejestracja: 23 maja 2009, 11:07

Re: Podsumowanie kadencji 2014-2018 - odpowiedzi od radnych

Post autor: przemek_mierzejewski » 17 paź 2018, 09:18

Maciej Bielawa
16.10.2018 22:36

I. Jakie najważniejsze uchwały (do trzech) wg Pana/Pani zostały uchwalone w mijającej kadencji?
Tutaj w pełni zgadzam się z Przewodniczącym RM Marcinem Bramborem, że są to:
- Uchwała o utworzeniu Funduszu Sołeckiego.
- Plan zagospodarowania przestrzennego dla projektowanej obwodnicy południowo – zachodniej miasta Nowy Tomyśl oraz wiaduktu wraz z aktywizacją gospodarczą dla terenów pomiędzy ulicą Celną i ulicą Kolejową
- Uchwały dotyczące rozbudowy szkół i przedszkola oraz termomodernizacji hali sportowej przy SP 3.

II. Które z inicjatyw podjętych przez Pana/Panią uważa Pan/Pani za najbardziej wartościowe i ważne. Proszę podać dwie.
- Zorganizowanie spotkania mieszkańców ulicy Łamanej w Paproci z pracownikami Urzędu Miasta dotyczące przebudowy ciągów komunikacyjnych całego tego osiedla. Pierwszy raz zostało zaprezentowane mieszkańcom jaki jest plan na rozwiązanie problemów drogowych tej ulicy.
- Wpisanie do budżetu budowy ulicy Poprzecznej.

III. Jakie sprawy (do trzech) wg Pana/Pani powinny być rozwiązane w przyszłej kadencji?
Tutaj nie będę oryginalny i powtórzę za kolegami:
- WIADUKT – jego budowa wraz z tzw. „zachodnią obwodnicą miasta”
- ŚCIEŻKI ROWEROWE – ich budowa na wszystkich drogach wylotowych miasta, a w optymalnej wersji łączące wszystkie wsie naszej gminy z NT.
- Zastanawiałem się co jest ważniejsze rozbudowa i modernizacja placówek oświatowych czy walka z niesamowicie zanieczyszczonym powietrzem. Uważam, że nie da się tego stwierdzić, więc zamieszczam obie te sprawy razem.

IV. Czy uważa Pan/Pani, że konieczne są zmiany w prawie miejscowym? Jeśli tak, to jakie?
W moim odczuciu bardzo ważnymi zmianami w prawie miejscowym były dokumenty zatwierdzone na ostatniej sesji czyli zmiany w Statucie Gminy i Statucie sołectw.
Nadal nie mamy planu zagospodarowania przestrzennego z prawdziwego zdarzenia.

V. Jakie działania podjął Pan/Pani na rzecz swojego okręgu wyborczego w tej kadencji?
- Sprawa wyjaśnienia problemów jakie pojawiły się na ulicy Łamanej: poszerzenia drogi, słup energetyczny stojący na środku drogi, brak odpowiedniego wjazdu i wyjazdu. Udało mi się skutecznie zgłosić do budżetu na 2017 rok wykonanie projektu budowy tej drogi ale jak wiemy nie zostało to zrobione. Na szczęście w projekcie budżet na rok 2018 ponownie znalazła się odpowiedni zapis na temat tej drogi.
- Sprawa drogi w kierunku do wigwamu „Piramida” i oświetlenia tej drogi – według zapewnień UM zakończenie tej inwestycji nastąpi jeszcze w tym roku .
- Sprawa ograniczenia prędkości na drodze do Cichej Góry od skrzyżowania na Cichą Górę i Chojniki (od krzyża w kierunku świetlicy wiejskiej na Paproci i w drugą stronę)
- Doprowadzenie do wpisania do budżetu ulicy Poprzecznej. Ulica ta jest w trakcie budowy.
- Sprawa wycinki drzew przy osiedlu Kolonia na Paproci.
- Powstanie wiaty przystanku autobusowego przy zjeździe z drogi na Boruję Kościelną w kierunku Chojnik.

VI. Czego nie udało się Panu/Pani zrealizować w mijającej kadencji?
- Praktycznie w ogóle (poza drogą w kierunku na Sękowo) nie udało się ruszyć tematu ścieżek rowerowych. Jest to strasznie irytujące.
- Słaba realizacja inwestycji na terenie nie tylko Paproci ale ogólnie wszystkich wsi z naszej gminy.

VII. Proszę wymienić najważniejsze problemy zgłaszane przez mieszkańców na tych spotkaniach oraz podjęte przez Pana/Panią działania służące ich rozwiązaniu.
- Najczęstszą sprawa, z którą wielokrotnie mieszkańcy Paproci zgłaszali się do mnie to był problemy z przejazdem przez drogi gruntowe. W takich przypadkach pomagałem pisać petycje, które w Ich imieniu zgłaszałem do UM lub sam bezpośrednio zgłaszałem do odpowiedniej jednostki.
- Na prośbę mieszkańców ulicy Łamanej udało się zorganizować na terenie tego osiedla spotkanie z pracownikami UM, na którym zostały zaprezentowane mapy z konkretnymi koncepcjami dotyczącymi budowy tej drogi. Piszę o tym kolejny raz, gdyż wielokrotnie sam miałem takie wrażenie, że nikt nie chciał się zająć tą drogą i dlatego bardzo się cieszę, że pomału i systematycznie po wielu prośbach i próbach „coś” ruszyło się w temacie tej ulicy.
- Często mieszkańcy zgłaszali też problem z brakiem oświetlenia w wielu miejscach, ale na szczęście ten problem jest systematycznie niwelowany.
Administrator
Przemek Mierzejewski / Nowy Tomyśl

przemek_mierzejewski
Maniak
Maniak
Posty: 3988
Rejestracja: 23 maja 2009, 11:07

Re: Podsumowanie kadencji 2014-2018 - odpowiedzi od radnych

Post autor: przemek_mierzejewski » 19 paź 2018, 09:05

Michał Jarosz 18/10/2018 22:08
przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
członek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych


1. Jakie najważniejsze sprawy (do trzech) wg Pana/Pani zostały uchwalone w mijającej kadencji?


W tym miejscu nie będę odkrywczy:
 fundusz sołecki,
 budżet obywatelski,
 uchwały dotyczące rozbudowy infrastruktury oświatowej.

2. Które z inicjatyw podjętych przez Pana/Panią uważa Pan/Pani za najbardziej wartościowe i ważne. Proszę podać dwie.

1) Zakup 100 flag Nowego Tomyśla i rozdanie ich mieszkańcom z mojego okręgu przed jarmarkiem w roku 2015 ( szkoda, że w kolejnych latach mieszkańcy już tych flag nie wywieszali.
Mjarosz001.png
Mjarosz001.png (429.57 KiB) Przejrzano 1141 razy
(więcej flag nie udało mi się zakupić, ponieważ skończyły się w GOI)

2) Podwyższenie dodatku za wychowawstwo dla nauczycieli pracujących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowy Tomyśl (udało się to zrobić jeszcze w fazie projektowej uchwały).

3. Jakie sprawy (do trzech) wg Pana/Pani powinny być rozwiązane w przyszłej kadencji?

1) Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Tomyśla wraz z wiaduktem.
2) Rozbudowa lub budowa nowego żłobka.
3) Remont ul. Powstańców Wlkp. (chyba nie ma innej w gorszym stanie).

4. Czy uważa Pan/Pani, że konieczne są zmiany w prawie miejscowym? Jeśli tak, to jakie?

Myślę, że część zmian wprowadza nowy Statut Gminy, natomiast wraz z potrzebami prawo miejscowe powinno być dostosowywane na bieżąco do danej sytuacji.

5. Jakie działania podjął Pan/Pani na rzecz swojego okręgu wyborczego w tej kadencji?

1) Zakup 100 flag Nowego Tomyśla dla mieszkańców mojego okręgu.

2) Zgłoszenie do projektów budżetu następujących inwestycji:
 budowa ul. Poziomkowej w Nowym Tomyślu,
 remont ul. Sczanieckiej w Nowym Tomyślu.

6. Czego nie udało się Panu/Pani zrealizować w mijającej kadencji?

Nie udało mi się doprowadzić do umieszczenia w budżecie inwestycji - budowa ul. Poziomkowej w Nowym Tomyślu, jak i realizacji inwestycji - remont ul. Sczanieckiej w Nowym Tomyślu (mimo wpisania tej pozycji w budżecie).

7. Proszę wymienić najważniejsze problemy zgłaszane przez mieszkańców na tych spotkaniach oraz podjęte przez Pana/Panią działania służące ich rozwiązaniu.

Chyba muszę stwierdzić, iż mieszkańcy osiedla nie mają większych problemów.
W trakcie całej kadencji:
 na dyżur przyszła jedna osoba (nie zgłosiła żadnych potrzeb, jedynie skrytykowała naszą ("Nowego Pokolenia") postawę względem burmistrza;
 dostałem dwa e-maile od jednego mieszkańca, który zgłaszał zanieczyszczenia na terenie miasta;
Mjarosz002.png
Mjarosz002.png (480.52 KiB) Przejrzano 1141 razy
 otrzymałem jeden telefon, w którym zwrócono mi uwagę na potrzebę remontu schodów głównych do budynku Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Sczanieckiej (co nie jest w kompetencji gminy).
Administrator
Przemek Mierzejewski / Nowy Tomyśl

przemek_mierzejewski
Maniak
Maniak
Posty: 3988
Rejestracja: 23 maja 2009, 11:07

Re: Podsumowanie kadencji 2014-2018 - odpowiedzi od radnych

Post autor: przemek_mierzejewski » 19 paź 2018, 09:06

Adam Polański 19/10/2018 00:41

I. Jakie najważniejsze uchwały (do trzech) wg Pana/Pani zostały uchwalone w mijającej kadencji?

- Uchwała o utworzeniu Funduszu Sołeckiego.
- Plan zagospodarowania przestrzennego dla projektowanej obwodnicy południowo – zachodniej miasta Nowy Tomyśl oraz wiaduktu wraz z aktywizacją gospodarczą dla terenów pomiędzy ulicą Celną i ulicą Kolejową
- Rozbudowa szkoły SP2,rozbudowa szkoły w Borui Kościelnej

II. Które z inicjatyw podjętych przez Pana/Panią uważa Pan/Pani za najbardziej wartościowe i ważne. Proszę podać dwie.
Sukces ma wielu ojców
dla tego lepiej napisać ,że radnym udało się doprowadzić do końca
rozbudowę SP2 oraz SP w Borui Kościelnej, myślę również bardzo ważna była praca nad nowymi statutami Miasta i Gminy Nowy Tomyśl oraz Sołectw.

III. Jakie sprawy (do trzech) wg Pana/Pani powinny być rozwiązane w przyszłej kadencji?

- Obwodnica oraz wiadukt-(ale na to potrzeba lat…)
- Ścieżki rowerowe z wykorzystaniem środków zewnętrznych
- Rozbudowa SP1

IV. Czy uważa Pan/Pani, że konieczne są zmiany w prawie miejscowym? Jeśli tak, to jakie?

Tutaj można w pełni napisać to samo co koledzy, chodzi o dokumenty związane z zmianami w Statucie Gminy i Statucie Sołectw.
Marzeniem jest w pełni wykonany plan zagospodarowania przestrzennego, ułatwi on zdecydowanie dalszy rozwój gminy na różnych płaszczyznach.

V. Jakie działania podjął Pan/Pani na rzecz swojego okręgu wyborczego w tej kadencji?
Odpowiem szerzej, wybrał mnie jeden okręg ale radnym jestem całej gminy a nie tylko kilku ulic.
Można sprawdzić na nagraniach z sesji czy komisji.
Zostały podjęte intensywne dziania w zakresie rozbudowy SP2
- Oświetlenia na terenie miasta
- Budowa parkingu na ulicy Bohaterów

VI. Czego nie udało się Panu/Pani zrealizować w mijającej kadencji?
- Parking przy ulicy Szpitalnej
- Zwiększenia ilości ścieżek rowerowych.
-Poprawy kilku boisk do piłki nożnej na wsiach (tak by były one zdatne do gry)


VII. Proszę wymienić najważniejsze problemy zgłaszane przez mieszkańców na tych spotkaniach oraz podjęte przez Pana/Panią działania służące ich rozwiązaniu.

Bardzo często mieszkańcy informowali mnie o złym stanie dróg gruntowych na terenie miasta oraz wsi, w tym temacie zorganizowałem specjalną komisje ,na którą zostali zaproszeni mieszkańcy, poskutkowało to zwiększeniem ilości gruzu na niektórych drogach.
Informowali mnie o braku oświetlenia na drogach (udało się pomóc przez zwiększenie lamp) oraz systematycznie informowali mnie o braku lampy w Starym Tomyślu przy ścieżce rowerowej, do dzisiaj nie ma tego oświetlenia (podobno… jak to dostałem w odpowiedzi na interpelacje ma być projekt… trzy lata to już trwa)
Administrator
Przemek Mierzejewski / Nowy Tomyśl

ODPOWIEDZ

Wróć do „Z prac Rady Miasta 2014-2018”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości