LI (51) sesja Rady Miejskiej 28.05.2018 14:00 NOK

przemek_mierzejewski
Maniak
Maniak
Posty: 3988
Rejestracja: 23 maja 2009, 11:07

LI (51) sesja Rady Miejskiej 28.05.2018 14:00 NOK

Post autor: przemek_mierzejewski » 23 maja 2018, 13:42

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Wystąpienia sołtysów.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.


7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/429/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 5 stycznia 2018 r., w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/428/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 5 stycznia 2018 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl na lata 2018 do 2026.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Tomyśl.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowy Tomyśl.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu laureata „Złotego Wawrzynu" wybitnemu absolwentowi szkoły podstawowej w Gminie Nowy Tomyśl.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Parkowi Miejskiemu w Nowym Tomyślu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości ewidencyjnym 1355/5 oraz prawa użytkowania wieczystego działki nr 1326/3 na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu na cele publiczne.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Tomyśl w obrębach Sątopy i Bukowiec.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest dla Gminy Nowy Tomyśl na lata 2017-2032".
17. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi Komisji Rewizyjnej.

18. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz stanie sanitarnym na terenie Gminy Nowy Tomyśl - za rok 2017.
19. Informacja Straży Miejskiej o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie oraz realizacji zadań w 2017 roku;
20. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
21. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Nowego Tomyśla w okresie międzysesyjnym wraz z informacją o realizacji uchwał.

22. Wolne głosy i informacje.
23. Zakończenie sesji.
Administrator
Przemek Mierzejewski / Nowy Tomyśl

przemek_mierzejewski
Maniak
Maniak
Posty: 3988
Rejestracja: 23 maja 2009, 11:07

Re: LI (51) sesja Rady Miejskiej 28.05.2018 14:00 NOK

Post autor: przemek_mierzejewski » 28 maja 2018, 16:27

Nagranie z kamer Urzędu Miejskiego w NT

Administrator
Przemek Mierzejewski / Nowy Tomyśl

przemek_mierzejewski
Maniak
Maniak
Posty: 3988
Rejestracja: 23 maja 2009, 11:07

Re: LI (51) sesja Rady Miejskiej 28.05.2018 14:00 NOK

Post autor: przemek_mierzejewski » 28 maja 2018, 16:28

[Blubry radnego Andryszczyka czyli kto tu jest szefem oponentów]
Z dzisiejszej sesji: radny Andryszczyk
"I niech Pan tak dużo się nie pyta. Bez sensu"

Administrator
Przemek Mierzejewski / Nowy Tomyśl

ODPOWIEDZ

Wróć do „Z prac Rady Miasta 2014-2018”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość