Strona 1 z 1

3. rocznica wyborów - odpowiedzi od radnych

: 04 gru 2017, 16:48
autor: przemek_mierzejewski
Tutaj będą publikowane odpowiedzi radnych:
Wszystkie pytania dotyczą trzech lat urzędowania nowej Rady Miasta.

1. Jakie najważniejsze uchwały (do trzech) wg Pana/Pani zostały przyjęte w tej kadencji?
2. Jakie sprawy (do trzech) wg Pana/Pani powinny być rozwiązane jeszcze w tej kadencji?
3. Czy uważa Pan/Pani, że konieczne są zmiany w prawie miejscowym? Jeśli tak, to jakie?
4. Jakie działania podjął Pan/Pani na rzecz swojego okręgu wyborczego w tej kadencji?
5. Czego nie udało się Panu/Pani zrealizować w ostatnim roku?
6. Ile interpelacji i zapytań złożył Pan/Pani w ostatnim roku?
7. Jakie zgłosił Pan/Pani propozycje budżetowe na rok 2018?
8. Jakie podjął Pan/Pani działania zmierzające do stworzenia projektu zmiany granic Nowego Tomyśla?
9. Ile zorganizował Pan/Pani otwartych spotkań z mieszkańcami swojego okręgu?
Odpowiedzi sprzed 2 lat:
viewtopic.php?f=80&t=5075&p=42435#p43255

Re: 3. rocznica wyborów - odpowiedzi od radnych

: 04 gru 2017, 17:41
autor: RadwanTomasz
Odp. Tomasz Radwan

I. Jakie najważniejsze uchwały (do trzech) wg Pana zostały przyjęte w ostatnich trzech latach?
1. Fundusz Obywatelski.
2. Uchwała mówiąca o tym, że w szkołach wiejskich powstaną klasy 7-8 i dzieci nie będą musiały dojeżdżać do szkół miejskich, a co za tym idzie, mieszkańcy miejscowości wiejskich nie będą się martwili, że w ich miejscowościach w przyszłości zostaną zlikwidowane szkoły.
3. Rozbudowa szkół i przedszkola.

II. Jakie sprawy (do trzech) wg Pana powinny być rozwiązane jeszcze w tej kadencji?
1. Jestem ogromnym zwolennikiem podjęcia uchwały o budowie CENTRUM SPORTU.
Niestety ogromnym problemem w Nowym Tomyślu możliwość spędzenia wolnego czasu w sportowy sposób. Mieszkańcy, nie mają możliwości w kompleksowy sposób skorzystania z takich właśnie możliwości. Oczywiście nie zakładam tu budowy takiego centrum w ciągu np. 3 lat. Ale konkretna koncepcja i projekty mogły by być kolejno realizowane. W Ministerstwie Sportu i Turystyki i nie tylko co chwila wychodzą nowe projekty, na które można pozyskiwać potężne pieniądze. Niestety, bez nawet koncepcji nie ma szans na ich aplikowanie.
2. Myślę, że budowa wiaduktu jest najważniejszą inwestycją w naszej gminie, lecz raczej o konkretach nie można mówić w tej kadencji.
3. Bardzo bym chciał, aby w końcu powstał w Nowym Tomyślu konkretny plan inwestycyjny, gdzie ustalona by była kolejność planowanych inwestycji i każdy mieszkaniec by wiedział kiedy może liczyć na inwestycje w swoim miejscu zamieszkania. Jest to również ogromny komfort pracy dla UM, gdzie fachowcy zatrudnieni w nim mogliby wg planu opracowywać odpowiednie dokumenty. Wiem, że nie jest to prosta sprawa, ale w ogromnym stopni przyczyniła by się do unormowania corocznego planowania budżetu na kolejne lata. Oczywiście podstawą takiego planu jest trzymanie się założonych tam celów, ale również w miarę potrzeb elastycznych zmian, które mogę wynikać np. z możliwości pozyskania funduszy europejskich lub ministerialnych.

III. Czy uważa Pan, że konieczne są zmiany w prawie miejscowym? Jeśli tak, to jakie?
Uważam, że na obecną chwilę nie powinniśmy nanosić zmian w prawie miejscowym.

IV. Czego nie udało się Panu zrealizować podczas w ostatnich trzech latach?
1. Największą moją bolączką jest bezsilność w budowie parkingu na zbiegu ulic Szpitalna - Świerkowa. Na obecną chwilę (17 listopada) inwestycja ta została usunięta z tzw. projektów niewygasających (niewygasów) na rok 2018. Ale dopóki uchwała budżetowa na 2018 rok nie została zatwierdzona przez Radę Miejską, dopóty nie zostało jeszcze to przesądzone i być może wróci ona do projektu budżetu na 2018 rok.
2. Następną sprawą, jaka nie została zrealizowana, to brak unormowania prawnego z mieszkańcami ulic Akacjowej oraz Osiedlowej. Część mieszkańców tych ulic posiada działki, do których przylega tzw, pas zieleni, który był przeznaczony na deptak. Niestety, poprzez błąd urzędnika, deptak ten nie może tam powstać. Mimo przeprowadzonych kilkunastu rozmów pomiędzy mieszkańcami i UM, po których mieszkańcy otrzymali wstępne propozycje nabycia lub dzierżawy działek, nie została ta sprawa unormowana.
3. Nie podjęto żadnych działań odn. utwardzenia ulic: Zbożowa, Zagrodowa, Rolna, Łanowa i Wiejska mimo kilku petycji, które wspólnie z mieszkańcami złożyliśmy.
4. Również, mimo kilku spotkań również w UM z mieszkańcami ulicy Akacjowej, nie podjęto dalszych działań ws. utwardzenie ich drogi. A szkoda, bo mieszkańcy ci, deklarowali własny wkład.
5. Niczym, zakończyły się rozmowy nt. utwardzenia chyba najstarszej nowotomyskiej ulicy jaką jest ulica Osiedlowa. Mimo tego, że podpisali się praktycznie wszyscy mieszkańcy ulic: Baranowskiego, Osiedlowej, Świerkowej, sprawa ta nie została przez UM kontynuowana.
6. Również na obecną chwilę nie jest robione nic odnośnie doprowadzenie do dawnego stanu ulicy Nowej. Gdzie kilku lokatorów tam mieszkających, zwróciło uwagę, iż wcześniej na całej tej ulicy był położony asfalt, a po remoncie, wykonawca zasypał wszystko piachem i tak jest do dnia dzisiejszego.
Byłbym jednak nieuczciwy, gdybym nie wspomniał o tym, że jednak Urząd Miejski rozpoczął pracę nad koncepcją zagospodarowania przestrzennego naszego osiedla i w 2018 roku (wg. projektu planu budżetu na 2018) ma taka koncepcja powstać.
7. Ze względu na to, że jestem pracownikiem OSiR w Nowym Tomyślu zostałem skierowany na liczne szkolenia, na których dowiedziałem się o wielu możliwościach pozyskiwania różnego rodzaju pomocy finansowej lub sposobach pozyskiwania funduszy na inwestycje. Na jednym z takich szkoleń dowiedziałem się wiele o Partnerstwie Publiczno Prywatnym. Udało mi się po szkoleniu zaprosić specjalistę z kancelarii prawnej, która specjalizuje się w tego typu partnerstwach do przyjazdu do naszego miasta i przedstawieniu możliwości jakie daje PPP. Bardzo żałuję, że PPP nie zostało przez radnych oraz UM odpowiedni wykorzystane. Niestety, mimo tego, że w innych nawet ościennych Gminach inwestycje PPP sięgają kilkudziesięciu milionów zł. u nas nie spotkało się to z pozytywnym odzewem.

V. Ile spotkań z własnej inicjatywy odbył Pan z mieszkańcami w tej kadencji?
Spotkań z mieszkańcami było kilkanaście. Kilka z nich było spotkaniami otwartymi, a kilka tylko w gronie osób zainteresowanych danymi sprawami na naszym osiedlu.
Nadmienię tylko, że jako radny prawdopodobnie jako pierwszy uczestniczyłem w takim spotkaniu (wspólnie z panem Marcinem Bramborem), a spotkanie było poświecony budowie parkingu na zbiegu ulic Świerkowa i Szpitalna. Jaki jest tego efekt: każdy kto się interesuje naszą Gminą wie, jak sprawa ta się zakończyła.

VI. Ile skarg, pytań, problemów zgłaszali do Pana wyborcy?
Regularnie co kilka tygodni, mieszkańcy osiedla, na którym mieszkam oraz z osiedli ościennych przekazują mi swoje uwagi oraz zapytania. Ja przelewam je na papier i przedstawiam w UM. Następnie staram się to wszystko pilotować.


VII. Czy planuje Pan start w następnych wyborach?
Tak, planuję.

VIII. Czy satysfakcjonuje Pana wysokość otrzymanych przez gminę dotacji zewnętrznych?
Uważam, że jak na tak bogatą gminę, która niewątpliwie jesteśmy, powinniśmy pozyskiwać dotacje rzędu min. 30-50 mln zł.

IX. Czy satysfakcjonuje Pana poziom inwestycji w gminie?
Niestety nie.

Jeśli ktokolwiek zechce zadać dodatkowe pytania i podpisze się z imienia i nazwiska: chętnie na nie odpowiem.
Zaznaczam jednak, że nie zamierzam wdawać się w jakiekolwiek utarczki słowne.

Re: 3. rocznica wyborów - odpowiedzi od radnych

: 12 gru 2017, 08:40
autor: przemek_mierzejewski
Adam Szofer (Przyjazny Samorząd - okręg nr 10 - zam. Nowy Tomyśl)
komisje:(członek) oświaty,(członek, a od lipca/2016 przewodniczący) finansów,
Klub: Przyjazny Samorząd -PSL
okręg (NOWY TOMYŚL Osiedle Północ 1 - 11)
I. Jakie najważniejsze uchwały (do trzech) wg Pana/Pani zostały przyjęte w tej kadencji?
1. Uchwała o utworzeniu Budżetu Obywatelskiego.
2. Uchwała o utworzeniu Funduszu Sołeckiego.
3. Uchwała o dofinansowaniu wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.

II. Jakie sprawy (do trzech) wg Pana/Pani powinny być rozwiązane jeszcze w tej kadencji?
1. Sprawa zasadności funkcjonowania Straży Miejskiej.
2. Sprawa uchwalenia wieloletniej koncepcji inwestycyjnej.
3. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

III. Czy uważa Pan/Pani, że konieczne są zmiany w prawie miejscowym? Jeśli tak, to jakie?
Moim zdaniem konieczne jest uporządkowanie tematów dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego.

IV. Jakie działania podjął Pan/Pani na rzecz swojego okręgu wyborczego w tej kadencji?
Zazwyczaj otrzymywałem zgłoszenia dotyczące tematów porządkowych np. brak śmietników, brak porządku, zakłócanie ciszy nocnej itp. Interweniowałem również w temacie przemocy rodzinnej zgłaszanej przez mieszkańców. Na prośby mieszkańców zgłaszałem również ich propozycje do budżetu. Również na ich prośbę podejmuje działania w celu podjęcia decyzji o zasadności funkcjonowania Straży Miejskiej w Nowym Tomyślu. Wiele tematów mieszkańców gminy jest również omawianych na komisjach branżowych.

V. Czego nie udało się Panu/Pani zrealizować w ostatnim roku?
Niestety nie udało się doprowadzić do tego, aby w budżecie na 2017 rok znalazły się moje propozycje budżetowe.

VI. Ile interpelacji i zapytań złożył Pan/Pani w ostatnim roku?
Kilka. Jedna z nich dotyczyła danych odnośnie funkcjonowania Straży Miejskiej. Reszta to tematy mieszkańców.

VII. Jakie zgłosił Pan/Pani propozycje budżetowe na rok 2018?
1. Wymiana nawierzchni chodnikowej na nawierzchnię z kostki betonowej:
a. pomiędzy budynkiem nr 1 na osiedlu Północ a ulicą Wiatrakową.
b. wzdłuż budynku nr 3 na osiedlu Północ.
c. w obrębie ciągu pieszego między przedszkolem nr 4 a ul. Janusa oraz przed budynkiem nr 12 na osiedlu Północ.
d. przed budynkami nr 15 i 16 na os. Północ.
e. wzdłuż drogi do Gimnazjum przed budynkami nr 23 i 26.
f. wzdłuż ul. Janusa przed budynkiem nr 33.

2. Opracowanie koncepcji i wykonanie rewitalizacji zieleni i elementów małej architektury przed budynkiem nr 12 na osiedlu Północ.
3. Tartan na stadionie miejskim.
4. Oświetlenie drogi do ogródków działkowych im K. Świerczewskiego w Nowym Tomyślu (od ul. Janusa).
5. Siłownia na powietrzu dla mieszkańców osiedla.


VIII. Jakie podjął Pan/Pani działania zmierzające do stworzenia projektu zmiany granic Nowego Tomyśla?
Temat ten był omawiany na jednej z komisji branżowych, poza tym nie podjąłem żadnych działań w tym temacie.

IX. Ile zorganizował Pan/Pani otwartych spotkań z mieszkańcami swojego okręgu?
Każdego roku informuje wszystkich mieszkańców mojego okręgu wyborczego o możliwości spotkania się w ramach pełnienia dyżuru radnego. Są to trzy spotkania w roku. Dodatkowo udostępniam także nr telefonu i adres mailowy.

Re: 3. rocznica wyborów - odpowiedzi od radnych

: 27 gru 2017, 14:10
autor: przemek_mierzejewski
Jakub Skrzypczak (Nowe Pokolenie Nowego Tomyśla - okręg nr 4 - zam. Nowy Tomyśl)
komisje:(przewodniczący) oświaty,(członek) finansów,
okręg (NOWY TOMYŚL ulice : Brzozowa, Henryka Sienkiewicza, Kwiatowa, Marii Curie Skłodowskiej, Ogrodowa, Olchowa, Osiedle Tęczowe, Słoneczna, Szkolna, Topolowa, Wierzbowa, Władysława Broniewskiego, Wojciecha Barteckiego)
1. Jakie najważniejsze uchwały (do trzech) wg Pana/Pani zostały przyjęte w tej kadencji?
W przeciągu kadencji zostało podjętych wiele dobrych Uchwał, do bardzo ważnych należy zaliczyć te dot. stypendiów dla uzdolnionych uczniów, tę o powołaniu Funduszu Sołeckiego. Za bardzo ważne uważam także te uchwały budżetowe, które pozwalają na inwestycje w sferze oświaty - rozbudowy SP w Borui Kościelnej, SP nr 2, Przedszkole nr 1, mam nadzieję, że rozbudowa SP nr 1 znajdzie się w palnie budżetowy na rok 2018.
2. Jakie sprawy (do trzech) wg Pana/Pani powinny być rozwiązane jeszcze w tej kadencji?
Rozbudowa SP nr 1 w Nowym Tomyślu.
Ścieżki rowerowe! Budowy nowych ciągów, plany, koncepcje powstawania w kolejnych latach.
Kolejne kroki w sprawie wiaduktu, kwestia projektu, wykupu gruntów te elementy powinny być systematycznie, krok po kroku, wykonywane.
Chciałbym także by, w końcu, ruszyły inwestycje w mieście i na terenach wiejskich, które są planowane, niekiedy, od trzech lat, a finału w postaci ich realizacji nie widać. Życzyłbym bym sobie, ale przede wszystkim Mieszkańcom, by w końcu się ich doczekali.
3. Czy uważa Pan/Pani, że konieczne są zmiany w prawie miejscowym? Jeśli tak, to jakie?
Zmiana statutu z wypracowanymi przez doraźną komisję poprawkami, wydaje mi się słuszna, sprawia bowiem, że bardziej transparentne stają się relacje Urzędu, Radnych z Mieszkańcami.
4. Jakie działania podjął Pan/Pani na rzecz swojego okręgu wyborczego w tej kadencji?
Z mojej strony padało wiele próśb, interpelacji, zapytań w sprawie mojego okręgu wyborczego, dotyczących choćby rozbudowy Przedszkola nr 1, tutaj odbyłem szereg rozmów z rodzicami. Chciałby by finalnie jeszcze w tej kadencji udało się rozpocząć rozbudowę "Jedynki".
Poruszałem bardzo wiele mniejszych spraw - oświetlenia, łatania dróg, malowania pasów - są to bardzo często zgłaszane przez moich sąsiadów, Mieszkańców kwestie. Staram się wszystkich dopilnować i pomagać w kontakcie z Urzędem.
5. Czego nie udało się Panu/Pani zrealizować w ostatnim roku?
Nie udało się zrealizować bieżących spotkań z mieszkańcami, bardzo chciałem by dyżury radnych były systematyczne np. w Gminnym Ośrodku Informacji, niestety ten plan, na dziś, wydaje się być niewykonalny.
6. Ile interpelacji i zapytań złożył Pan/Pani w ostatnim roku?
Nie jestem w stanie zliczyć, interpelowałem i pisałem bardzo często, nie zawsze w formie pisemnej.
7. Jakie zgłosił Pan/Pani propozycje budżetowe na rok 2018?
Zgłaszałem propozycje razem z Klubem było ich bardzo wiele. Najważniejsze jednak są te, które znajdują odzwierciedlenie w Uchwale Budżetowej.
8. Jakie podjął Pan/Pani działania zmierzające do stworzenia projektu zmiany granic Nowego Tomyśla?
Jest to moim zdaniem największe zaniechanie obecnej kadencji. Poza dyskusją na jednej z Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz zapytania i interpelacji w tej kwestii, nie udało się poruszyć szerzej tego tematu. Natomiast uważam, że temat poszerzenia granic wymaga głębokiej debaty i bardzo dobrego przygotowania, łącznie z konsultacjami z Mieszkańcami, Sołtysami.
9. Ile zorganizował Pan/Pani otwartych spotkań z mieszkańcami swojego okręgu?
Nie byłem organizatorem takich spotkań, jednakże uczestniczyłem w spotkaniach, głównie w szkołach.
Chciałbym natomiast podkreślić, że Mieszkańcy dzwonią, mailują i osobiście przekazują liczne prośby i propozycje. Cieszy mnie fakt, że Mieszkańcy bezpośrednio zwracają się do mnie i czują, że jestem "łącznikiem" z Urzędem.

Re: 3. rocznica wyborów - odpowiedzi od radnych

: 28 gru 2017, 12:16
autor: przemek_mierzejewski
Maciej Bielawa (Nowe Pokolenie Nowego Tomyśla - okręg nr 19 - zam. Paproć)
komisje:(członek) komunalna,(zastępca) oświaty,
okręg (PAPROĆ)
I. Jakie najważniejsze uchwały (do trzech) wg Pana/Pani zostały przyjęte w tej kadencji?
- Uchwała o utworzeniu Funduszu Sołeckiego.
- Uchwała powołująca do życie Ośrodek Sportu i Rekreacji.
- Uchwały dotyczące rozbudowy szkół i przedszkoli oraz termomodernizacji hali sportowej przy SP 3.

II. Jakie sprawy (do trzech) wg Pana/Pani powinny być rozwiązane jeszcze w tej kadencji?
- Jak najdalej posunąć sprawę z budową wiaduktu. Moim zdaniem dla naszej gminy nie ma ważniejszej rzeczy od wybudowania wiaduktu. I chociaż wiem, że podczas tej kadencji jest nie możliwe zakończenie tej inwestycji to uważam, że powinniśmy zrobić wszystko aby następna Rada Miasta i Burmistrz mieli jak najmniej do zrobienia w tym temacie.
- Brak jakiejkolwiek strategii co do inwestycji drogowych. Mam wrażenie, że teraz jest to robione na chybił trafił.
- Znikoma ilość ścieżek rowerowych.

III. Czy uważa Pan/Pani, że konieczne są zmiany w prawie miejscowym? Jeśli tak, to jakie?
Nie jestem pewien, ale uważam że w naszej gminie brakuje np. zasad i trybu korzystania z niektórych obiektów gminnych.

IV. Jakie działania podjął Pan/Pani na rzecz swojego okręgu wyborczego w tej kadencji?
- Sprawa wyjaśnienia problemów jakie pojawiły się na ulicy Łamanej: poszerzenia drogi, słup energetyczny stojący na środku drogi, brak odpowiedniego wjazdu i wyjazdu. Udało mi się skutecznie zgłosić do budżetu na 2017 rok wykonanie projektu budowy tej drogi ale jak wiemy nie zostało to zrobione. Na szczęście w projekcie budżet na rok 2018 ponownie znalazła się odpowiedni zapis na temat tej drogi.
- Sprawa drogi w kierunku do wigwamu „Piramida” i oświetlenia tej drogi.
- Sprawa ograniczenia prędkości na drodze do Cichej Góry od skrzyżowania na Cichą Górę i Chojniki (od krzyża w kierunku świetlicy wiejskiej na Paproci i w drugą stronę)
- Doprowadzenie do wpisania do budżetu ulicy Poprzecznej. Jak wiadomo jest już po przetargu na wykonanie tej drogi i po podpisaniu umowy z wykonawcą. Teraz czekam na wykonanie tej inwestycji do końca kwietnia 2018 roku (mam nadzieję).
- Sprawa wycinki drzew przy drodze od obwodnicy w kierunku na Cichą Górę (koło Bartexu). Decyzja już jest pozytywna teraz czekam na wykonanie.

V. Czego nie udało się Panu/Pani zrealizować w ostatnim roku?
Przede wszystkim mała ilość inwestycji (bo w samym 2016 roku tylko 21 % realizacji) doprowadziła do tego, że w ogóle mało co było zrobione. Powiem pokrótce: ulica Łamana, droga na piramidę pana Skrzypka – oświetlenie.

VI. Ile interpelacji i zapytań złożył Pan/Pani w ostatnim roku?
Moje zapytania padały głównie podczas komisji branżowych. A ile ich było? Nie potrafię powiedzieć. Na pewno kilka na każdej z komisji. Złożyłem też kilka interpelacji.

VII. Jakie zgłosił Pan/Pani propozycje budżetowe na rok 2018?
- Budowa oświetlenia w Paproci od ul. Sienkiewicza w kierunku wigwamu Piramida aż do ul. Półwiejskiej.
- Budowa pobocza wraz wycięciem drzew, budową oświetlenia i zatoczką dla autobusów odbierających i przywożących dzieci ze szkoły przy osiedlu Kolonia we wsi Paproć.
- Wykupienie gruntów i poszerzenie drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ulicy Łamanej.
- Montaż lamp oświetlenia na osiedlu przy ulicy Łamanej i od skrzyżowania drogi 305 w kierunku na Chojniki i Cichą Górę.
- Utwardzenie drogi przy ulicy Wypoczynkowej od skrzyżowania z ulica Olchową w kierunku parku.

VIII. Jakie podjął Pan/Pani działania zmierzające do stworzenia projektu zmiany granic Nowego Tomyśla?
Nie ma się tutaj co za bardzo rozpisywać. Muszę wprost opowiedzieć, że temat rozszerzenia granic naszego miasta w ogóle nie został poruszony. Ja z mojej strony mogę tylko dodać, że rozmawiałem z mieszkańcami Paproci na ten temat i większość z nich jest zdecydowanie przeciwna rozszerzenia granic.

IX. Ile zorganizował Pan/Pani otwartych spotkań z mieszkańcami swojego okręgu?
Każde spotkanie mieszkańców wsi na zebraniu wiejskim jest okazją do przekazania tego co się dzieję się w mieście. Ja będąc min. członkiem Rady Sołeckiej przekazuję mieszkańcom wszystko o co pytają, a jeśli nie posiadam takiej wiedzy staram się ją zdobyć w UM jak najszybciej. Wielu mieszkańców posiada też mój numer telefonu i często dzwonią w różnych sprawach. Kilkukrotnie też byłem na spotkaniach w terenie gdzie omawialiśmy z mieszkańcami Paproci jakie są największe problemy związane z mieszkaniem w naszej wsi.

Re: 3. rocznica wyborów - odpowiedzi od radnych

: 13 sty 2018, 18:22
autor: przemek_mierzejewski
Adam Polański (Inicjatywa na Rzecz Rozwoju Ziemi Nowotomyskiej - okręg nr 7 - zam. Nowy Tomyśl)
komisje:(przewodniczący) komunalna,(członek) oświaty,
okręg (NOWY TOMYŚL ulice : Bohaterów, Długa, Krótka, Poznańska, Tadeusza Kościuszki)
1. Jakie najważniejsze uchwały (do trzech) wg Pana/Pani zostały przyjęte w tej kadencji?

1. Uchwały dotyczące rozbudowy szkół i przedszkoli oraz termomodernizacji hali sportowej przy SP 3.
2. Uchwała o utworzeniu Funduszu Sołeckiego, uchwała o utworzeniu Budżetu Obywatelskiego.
3. Uchwała o dofinansowaniu wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.

2. Jakie sprawy (do trzech) wg Pana/Pani powinny być rozwiązane jeszcze w tej kadencji?

1. Jak najwięcej konkretnych działań w temacie wiaduktu,
2. Park miejski jak to nazwać… (kompletna jego zmiana) - zadaje to pytanie na sesji co miesiąc nie dostając konkretnej odpowiedzi jakich funduszy i co będzie zrobione.
3. Więcej działań, a nie obietnic i lakonicznych odpowiedzi, co do remontów dróg oraz zwiększenia ścieżek rowerowych

3. Czy uważa Pan/Pani, że konieczne są zmiany w prawie miejscowym? Jeśli tak, to jakie?

Moim zdaniem praca doraźnej komisji w tym temacie, by nanieść konkretne mądre zmiany (o rozmowy z władzami gminy w tym temacie jest trudno) otwarte rozmowy z całym społeczeństwem gminy NT.

4. Jakie działania podjął Pan/Pani na rzecz swojego okręgu wyborczego w tej kadencji?

-parking przy ulicy Bohaterów (sukces… został zrealizowany)
Wymiana lamp, miejsca parkingowe na ulicy długiej

5. Czego nie udało się Panu/Pani zrealizować w ostatnim roku?

Tutaj odpowiedz może być długa albo bardzo krótka, rozmów na temat co ma być zrealizowane było bardzo wiele ale inwestycje w bardzo znikomym procencie zostały zrealizowane przez UM do budżetu zostało wpisanych prawie 100 inwestycji, z którym jak wiemy nie wiele jest i pewnie będzie zrealizowanych.

6. Ile interpelacji i zapytań złożył Pan/Pani w ostatnim roku?

Odpowiadając częściowo w innym pytaniu składam zapytania interpelacje co sesje, tak wiec myślę, ze kilkadziesiąt

7. Jakie zgłosił Pan/Pani propozycje budżetowe na rok 2018?

Propozycje zostały złożone zbiorowe przez grupę radnych, w której byłem również ja, kilka z nich znalazło się w budżecie na rok 2018

8. Jakie podjął Pan/Pani działania zmierzające do stworzenia projektu zmiany granic Nowego Tomyśla?

Ten temat kilka razy został poruszony na komisji Komunalnej w której jestem przewodniczącym, zadałem również tam pytanie burmistrzowi czy coś jest w tym temacie robione bo temat trochę ucichł, dostałem informacje, że pracownicy tym się zajmują, pracują nad tym.

9. Ile zorganizował Pan/Pani otwartych spotkań z mieszkańcami swojego okręgu?


Tak organizowałem takie spotkania w różnych miejscach, jeśli ktoś z mieszkańców zgłaszał jakis problem, zapytanie itp.albo ja miałem cos do przekazania ,wyznaczaliśmy termin takiego spotkania, były to spotkania nie tylko dla mieszkańców mojego okregu jak dobrze pamiętam w roku 2017 było ich 9. Kolejne w następnym tygodniu środa godzina 18.00

Re: 3. rocznica wyborów - odpowiedzi od radnych

: 26 sty 2018, 15:37
autor: przemek_mierzejewski
Mateusz Jandy (Inicjatywa na Rzecz Rozwoju Ziemi Nowotomyskiej - okręg nr 21 - zam. Sątopy ) od 26-10-2015 POROZUMIENIE. GNT, w tej chwili radny niezależny
komisje:(członek) oświaty,(członek) obszarów wiejskich,
okręg (CICHA GÓRA, SĄTOPY)
1. Jakie najważniejsze uchwały (do trzech) wg Pana/Pani zostały przyjęte w tej kadencji?

Uchwały dotyczące:
- wprowadzenia Funduszu Sołeckiego,
- wprowadzenie Budżetu Obywatelskiego,
- określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.

Dwie pierwsze uchwały według mnie mobilizują mieszkańców i dają większe możliwości w podejmowaniu różnorodnych inicjatyw.

2. Jakie spraw (do trzech) wg Pana/Pani powinny być rozwiązane jeszcze w tej kadencji?

Myślę, że przede wszystkim poprawa infrastruktury na terenach wiejskich poprzez m.in. budowę ścieżek rowerowych, kanalizowanie i wodociągowanie wsi, remonty i budowa dróg oraz chodników, rozbudowy czy nawet budowy nowych miejsc integracji mieszkańców. Ponadto jak najwięcej działań w kwestii budowy wiaduktu oraz konkrety dot. projektu rewitalizacji Parku Miejskiego.

3. Czy uważa, Pan/Pani, że konieczne są zmiany w prawie miejscowym? Jeśli tako, to jakie?

Tak, zmiany są potrzebne zarówno w Statucie Gminy Nowy Tomyśl jak i Statucie Sołectw. Jestem członkiem powołanej doraźnej Komisji Statutowej, gdzie cały czas trwają prace w tym temacie.

4. Jakie działania podjął Pan/Pani na rzecz swojego okręgu wyborczego w tej kadencji?

Dążenie do wodociągowania i kanalizowania kolejnych obszarów wiejskich (w tym przeprowadzenie ankiety z mieszkańcami wsi Satopy nt. deklaracji przyłączenia się do kanalizacji miejskiej/. Obecnie trwają pracę finalizacyjne i mniej więcej w połowie br. będzie gotowy projekt na skanalizowanie wsi Sątopy.
W 2016 r. wspólnie z Sołtysem, Radą Sołecką wsi Sątopy oraz z firmą ALKOM Serwis w Nowym Tomyślu dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu i mobilizacji wielu mieszkańców wsi udało nam się w bardzo krótkim czasie doprowadzić to położenia sieci internetu szerokopasmowego (światłowodu) od firmy INEA, z której korzystają prawie wszyscy mieszkańcy wsi.
W m-cu grudniu 2017 r. natomiast dzięki staraniom wielu osób zarówno ze strony mieszkańców wsi Cicha Góra, władz gminnych a także radnych RM miało miejsce uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Cichej Górze, gdzie od wielu lat o tą inwestycje zabiegano. W dalszym ciągu staram się systematycznie co roku w porozumieniu z władzami powiatowymi oraz gminnymi remontować ciągi komunikacyjne (chodniki oraz drogi) na obszarach wiejskich.
Od początku wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego składam w porozumieniu z Radą Sołecką wsi Sątopy wnioski do BO. Dwie ostatnie edycje BO czyli na rok 2017 i na rok 2018 r. okazały się dla nas sukcesem. Teraz dążymy do tego, aby złożone zwycięskie projekty doczekały się realizacji.
Ponadto podejmowanie różnorodnych działań typu: wycięcie drzew zagrażających osobom pieszym i pojazdom znajdujących się przy drogach gminnych i powiatowych, pomoc w przygotowywaniu pism mieszkańcom, pomoc przy organizacji imprez typu: dożynki, zabawy. Współpraca z różnymi instytucjami i stowarzyszeniami (Szkoła Podstawowa, Gminna Szkółka Piłkarska, OSP, Rady Sołeckie Cichej Góry i Sątop czy też Koła Gospodyń Wiejskich).


5. Czego nie udało się Panu zrealizować w ostatnim roku?

Przede wszystkim nie udało się ze względów formalnych oraz prawnych w odpowiednim terminie uzyskać pozwolenia na budowę inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017r. pn. „Utwardzenie z kostki brukowej drogi dojazdowej do cmentarza w miejscowości Sątopy”.
Ponadto w dalszym ciągu pomimo wspólnych działań z Dyrektorem i gronem pedagogicznym SP w Sątopach oraz kolegą radnym z Róży nie udało nam się pozyskać środków finansowych na remont dachu w Szkole Podstawowej Sątopach.

6. Ile interpelacji i zapytań złożył Pan/Pani w ostatnim roku?

Złożyłem osobiście kilka interpelacji lub zapytań na sesjach RM.
Generalnie jest zwolennikiem osobistych wizyt w urzędach w kwestii załatwianych przez mnie spraw, w poszczególnych wydziałach zarówno w Urzędzie Miejskim czy Starostwie Powiatowym.
W ciągu roku składam też kilkanaście pism jako radny w biurach podawczych w/wym. instytucji.

7. Jakie zgłosił Pan/Pani propozycje budżetowe na rok 2018?

Wnioski do budżetu Gminy Nowy Tomyśl 2018 r.
• Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sątopy.
• Utwardzenie drogi gminnej - odcinek ul. Kościelnej na wysokości Kościoła pw. Św Andrzeja Boboli w Sątopach poprzez wyłożenie kostkom i budowę miejsc parkingowych.
• Budowa ciągu komunikacyjnego (chodnika) o długości ok. 60 mb na ulicy Ogrodowej. Odcinek od ulicy Szkolnej do świetlicy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Sątopach.
• Zabezpieczenie środków finansowych na zakup i montaż koszów na śmieci na terenach wiejskich (głównie wioski o zwartej zabudowie).
Wnioski do budżetu Powiatu 2018 r.
• Zabezpieczenie środków finansowych na zakończenie wymiany nawierzchni chodnika w miejscowości Sątopy przy drodze powiatowej na ulicy Szkolnej (ostatni odcinek - lewa strona w kierunku wsi Róża/,
• Zabezpieczenie środków finansowych na remont drogi powiatowej nr 2714P Sątopy-Róża.


8. Jakie podjął Pan/Pani działania zmierzające do stworzenia projektu zmiany granic Nowego Tomyśla?

Temat ten był poruszany bodajże kilkakrotnie na Komisji Komunalnej, jednak nie uzyskano podczas tych obrad żadnych konkretnych odpowiedzi ze strony Urzędu. Poza tym nie podjąłem żadnych działań w tym temacie.

9. Ile zorganizował Pan/Pani otwartych spotkań z mieszkańcami swojego okręgu?

Uczestniczyłem we wszystkich spotkaniach organizowanych przez Radę Sołecką, Koło Gospodyń Wiejskich oraz zebraniach wiejskich. Pełniłem także dyżury radnego w wyznaczonych terminach. Z wieloma mieszkańcami okręgu, w którym mieszkam praktycznie spotykam się i rozmawiam każdego dnia. Zgłaszają oni swoje zapytania i wnioski do mnie indywidualnie.

Różnorodnego rodzaju zgłaszane problemy kieruje bezpośrednio do odpowiedzialnych pracowników m.in. w Urzędzie Miejskim, KPP w Nowym Tomyślu, Ośrodku Pomocy Społecznej, Starostwie Powiatowym, Spółkach Wodnych, a także Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji. Starałem się zawsze interweniować i przypilnować, aby zgłaszane sprawy były załatwione.

25.01.2018 r. Mateusz Jandy

Re: 3. rocznica wyborów - odpowiedzi od radnych

: 29 sty 2018, 12:52
autor: przemek_mierzejewski
Marcin Brambor (Nowe Pokolenie Nowego Tomyśla - okręg nr 11 - zam. Nowy Tomyśl)
okręg (NOWY TOMYŚL Osiedle Północ 12 - 24)
Dyżury: w Urzędzie Miejskim w pokoju nr 4 lub 14, w każdy poniedziałek 13:30 do 14:30
1. Jakie najważniejsze uchwały (do trzech) wg Pana/Pani zostały przyjęte w ostatnim roku roku?
- uchwała Nr VI/51/215 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27.03.2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Nowy Tomyśl;
- Uchwała Nr V / 43 / 2015 w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla projektowanej obwodnicy południowo-zachodniej miasta Nowy Tomyśl oraz wiaduktu wraz z aktywizacją gospodarczą dla terenów pomiędzy ulicą Celną i ulicą Kolejową;
- Uchwały dotyczące rozbudowy i modernizacji budynków oświatowych;

2. Jakie sprawy (do trzech) wg Pana/Pani powinny być rozwiązane jeszcze w tej kadencji?
- opracowanie dokumentacji projektowej pod budowę wiaduktu nad torami kolejowymi;
- opracowanie planu rewitalizacji – w tym przede wszystkim Planu Chopina, ulicy Mickiewicza oraz Placu Niepodległości;
- opracowanie koncepcji ścieżek rowerowych w całej gminie.

3. Czy uważa Pan/Pani, że konieczne są zmiany w prawie miejscowym? Jeśli tak, to jakie?
- w dalszym ciągu uważam, że konieczne są zmiany przede wszystkim w Statutach Sołeckich jak również Statucie Gminy. Obecnie jak wiemy trwają pracę nad tymi zmianami.


4. Jakie działania podjął Pan/Pani na rzecz swojego okręgu wyborczego w ostatnim roku?
- jako radny Rady Miejskiej a zarazem Przewodniczący Rady Miejskiej działam na rzecz dobra całej wspólnoty lokalnej i podejmuje wiele działań również w innych okręgach. Działania te obejmują liczne spotkania, wnioski oraz propozycje budżetowe, w tym również te dotyczące mojego okręgu. Nie chciałbym kierunkować swojej pracy jedynie na okręg wyborczy.

5. Czego nie udało się Panu/Pani zrealizować w ostatnim roku?
- nie udało się Burmistrzowi w sposób należyty zrealizować budżetu – co jest najistotniejszym zadaniem samorządu gminnego.

6. Ile interpelacji i zapytań złożył Pan/Pani w ostatnim roku?
- Nie składam interpelacji na sesjach. Zdarza się, że składam zapytania. Pełniąc swoje dyżury w Urzędzie Miejskim staram się wszelkie sprawy i wątpliwości realizować na bieżąco.

7. Jakie zgłosił Pan/Pani propozycje budżetowe na rok 2016?
Złożyłem wraz z innymi radnymi oraz radnymi z osiedli następujące propozycje:

1. Projekt sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Borui Kościelnej.
2. Projekt boiska wielofunkcyjnego (piłka ręczna, koszykówka, kort tenisowy, skate park) na działce gminnej nr 22/2 w Borui Kościelnej.
3. Remont ścieżki rowerowej na odcinku Stary Tomyśl – Róża.
4. Projekt Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wytomyślu.
5. Montaż 6 lamp oświetlenia ulicznego w Nowej Róży (na istniejących słupach).
6. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej nr 1 w Nowym Tomyślu.
7. Modernizacja nawierzchni dziedzińca szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Tomyślu.
8. Projekt i wykonanie ulicy Świerkowej w Nowym Tomyślu
9. Projekt i wykonanie ulicy Baranowskiego w Nowym Tomyślu
10. Uzbrojenie terenu skate parku i boisk do siatkówki plażowej w Nowym Tomyślu- instalacja elektryczna i Wod- Kan.
11. Remont drogi wraz z chodnikami i oświetleniem- ul. Kwiatowa w Nowym Tomyślu .
12. Remont chodnika ul. Olchowa w Nowym Tomyślu.
13. Projekt budowy drogi- ul. Słoneczna w Nowym Tomyślu.
14. Projekt placu przy ul. Ogrodowej i Barteckiego w Nowym Tomyślu.
15. Oświetlenie placu Niepodległości w Nowym Tomyślu.
16. Projekt drogi ul. Zakątek – Glinno - Stary Tomyśl.
17. Rozbudowa oświetlenia ulicznego – ul. Zakątek Glinno- Stary Tomyśl
18. Remont drogi ul. Powstańców Wielkopolskich w Nowym Tomyślu.
19. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Tomyślu.
20. Budowa bieżni tartanowej 60m przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Tomyślu.
21. Rozbudowa nowopowstającego lodowiska o budowę krytego kortu tenisowego jako kontynuacja zagospodarowania tej części obiektu sportowego.
22. Budowa kanalizacji deszczowej w Nowym Tomyślu ul. Zagrodowa.
23. Budowa drogi wraz z chodnikiem i oświetleniem ul. Dębowa w Starym Tomyślu.
24. Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej Stary Tomyśl – Róża.
25. Oświetlenie ulicy Powstańców Wielkopolskich w Starym Tomyślu (przy przystankach autobusowych).
26. Budowa drogi ul. Lutowa w Glinnie .
27. Budowa drogi ul. Marcowa w Glinnie.
28. Montaż lamp oświetlenia ulicznego na łączniku pomiędzy ul. Szpitalną i Akacjową w Nowym Tomyślu.
29. Budowa drogi wraz z infrastrukturą ul. Spacerowa w Nowym Tomyślu.
30. Budowa drogi ul. Targowa w Nowym Tomyślu (mała obwodnica w kierunku ul. Zbąszyńskiej).
31. Budowa drogi wraz z infrastrukturą ul. Działkowa od ul. 3 Stycznia do obwodnicy.
32. Budowa drogi ul. Sworzycka w Bukowcu.
33. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Bukowcu.
34. Przebudowa ul. Szczanieckiej w Nowym Tomyślu wraz z wykonaniem miejsc postojowych oraz nowego chodnika.
35. Budowa drogi wraz z infrastrukturą ulica Poziomkowa w Nowym Tomyślu.
36. Budowa kanalizacji sanitarnej w Sątopach.
37. Zarezerwowanie środków na dotacje celową na koncepcję ścieżki rowerowej lub chodnika w Przyłęku;
38. poszerzenie drogi i wykonanie nakładki na ulicy komunalnej w kierunku firmy BERO jako kontynuacja inwestycji.
39. poszerzenie drogi i wykonanie nakładki w Przyłęku w kierunku Świetlicy.
40. projekt i wykokanie kanalizacji, deszczówki i utwardzenie terenu przy ulicy Zbąszyńskiej .
41. zabezpieczenie środków na zwiększenie diet dla sołtysów.
42. Wymiana nawierzchni chodnikowej na nawierzchnię z kostki betonowej:
a. pomiędzy budynkiem nr 1 na osiedlu Północ a ulicą Wiatrakową.
b. wzdłuż budynku nr 3 na osiedlu Północ.
c. w obrębie ciągu pieszego między przedszkolem nr 4 a ul. Janusa oraz przed
budynkiem nr 12 na osiedlu Północ.
d. przed budynkami nr 15 i 16 na os. Północ.
e. wzdłuż drogi do Gimnazjum przed budynkami nr 23 i 26.
f. wzdłuż ul. Janusa przed budynkiem nr 33.
43. Opracowanie koncepcji i wykonanie rewitalizacji zieleni i elementów małej architektury
przed budynkiem nr 12 na osiedlu Północ.
44. Naprawa nawierzchni asfaltowej miejsc postojowych wzdłuż ul. Janusa od budynku nr 9 do pawilonu Intermarche (lub wymiana tej nawierzchni na kostkę betonową).

8. Jakie podjął Pan/Pani działania zmierzające do stworzenia projektu zmiany granic Nowego Tomyśla?
- nie podejmowałem żadnych działań w tym zakresie.

9. Ile zorganizował Pan/Pani otwartych spotkań z mieszkańcami swojego okręgu?
- nie odbywałem spotkań otwartych z mieszkańcami swojego okręgu z uwagi na jego specyfikę.