3. rocznica wyborów - odpowiedzi od radnych

przemek_mierzejewski
Maniak
Maniak
Posty: 3592
Rejestracja: 23 maja 2009, 11:07

3. rocznica wyborów - odpowiedzi od radnych

Post autor: przemek_mierzejewski » 04 gru 2017, 16:48

Tutaj będą publikowane odpowiedzi radnych:
Wszystkie pytania dotyczą trzech lat urzędowania nowej Rady Miasta.

1. Jakie najważniejsze uchwały (do trzech) wg Pana/Pani zostały przyjęte w tej kadencji?
2. Jakie sprawy (do trzech) wg Pana/Pani powinny być rozwiązane jeszcze w tej kadencji?
3. Czy uważa Pan/Pani, że konieczne są zmiany w prawie miejscowym? Jeśli tak, to jakie?
4. Jakie działania podjął Pan/Pani na rzecz swojego okręgu wyborczego w tej kadencji?
5. Czego nie udało się Panu/Pani zrealizować w ostatnim roku?
6. Ile interpelacji i zapytań złożył Pan/Pani w ostatnim roku?
7. Jakie zgłosił Pan/Pani propozycje budżetowe na rok 2018?
8. Jakie podjął Pan/Pani działania zmierzające do stworzenia projektu zmiany granic Nowego Tomyśla?
9. Ile zorganizował Pan/Pani otwartych spotkań z mieszkańcami swojego okręgu?
Administrator
Przemek Mierzejewski / Nowy Tomyśl

RadwanTomasz
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 17 lis 2017, 15:37

Re: 3. rocznica wyborów - odpowiedzi od radnych

Post autor: RadwanTomasz » 04 gru 2017, 17:41

Odp. Tomasz Radwan

I. Jakie najważniejsze uchwały (do trzech) wg Pana zostały przyjęte w ostatnich trzech latach?
1. Fundusz Obywatelski.
2. Uchwała mówiąca o tym, że w szkołach wiejskich powstaną klasy 7-8 i dzieci nie będą musiały dojeżdżać do szkół miejskich, a co za tym idzie, mieszkańcy miejscowości wiejskich nie będą się martwili, że w ich miejscowościach w przyszłości zostaną zlikwidowane szkoły.
3. Rozbudowa szkół i przedszkola.

II. Jakie sprawy (do trzech) wg Pana powinny być rozwiązane jeszcze w tej kadencji?
1. Jestem ogromnym zwolennikiem podjęcia uchwały o budowie CENTRUM SPORTU.
Niestety ogromnym problemem w Nowym Tomyślu możliwość spędzenia wolnego czasu w sportowy sposób. Mieszkańcy, nie mają możliwości w kompleksowy sposób skorzystania z takich właśnie możliwości. Oczywiście nie zakładam tu budowy takiego centrum w ciągu np. 3 lat. Ale konkretna koncepcja i projekty mogły by być kolejno realizowane. W Ministerstwie Sportu i Turystyki i nie tylko co chwila wychodzą nowe projekty, na które można pozyskiwać potężne pieniądze. Niestety, bez nawet koncepcji nie ma szans na ich aplikowanie.
2. Myślę, że budowa wiaduktu jest najważniejszą inwestycją w naszej gminie, lecz raczej o konkretach nie można mówić w tej kadencji.
3. Bardzo bym chciał, aby w końcu powstał w Nowym Tomyślu konkretny plan inwestycyjny, gdzie ustalona by była kolejność planowanych inwestycji i każdy mieszkaniec by wiedział kiedy może liczyć na inwestycje w swoim miejscu zamieszkania. Jest to również ogromny komfort pracy dla UM, gdzie fachowcy zatrudnieni w nim mogliby wg planu opracowywać odpowiednie dokumenty. Wiem, że nie jest to prosta sprawa, ale w ogromnym stopni przyczyniła by się do unormowania corocznego planowania budżetu na kolejne lata. Oczywiście podstawą takiego planu jest trzymanie się założonych tam celów, ale również w miarę potrzeb elastycznych zmian, które mogę wynikać np. z możliwości pozyskania funduszy europejskich lub ministerialnych.

III. Czy uważa Pan, że konieczne są zmiany w prawie miejscowym? Jeśli tak, to jakie?
Uważam, że na obecną chwilę nie powinniśmy nanosić zmian w prawie miejscowym.

IV. Czego nie udało się Panu zrealizować podczas w ostatnich trzech latach?
1. Największą moją bolączką jest bezsilność w budowie parkingu na zbiegu ulic Szpitalna - Świerkowa. Na obecną chwilę (17 listopada) inwestycja ta została usunięta z tzw. projektów niewygasających (niewygasów) na rok 2018. Ale dopóki uchwała budżetowa na 2018 rok nie została zatwierdzona przez Radę Miejską, dopóty nie zostało jeszcze to przesądzone i być może wróci ona do projektu budżetu na 2018 rok.
2. Następną sprawą, jaka nie została zrealizowana, to brak unormowania prawnego z mieszkańcami ulic Akacjowej oraz Osiedlowej. Część mieszkańców tych ulic posiada działki, do których przylega tzw, pas zieleni, który był przeznaczony na deptak. Niestety, poprzez błąd urzędnika, deptak ten nie może tam powstać. Mimo przeprowadzonych kilkunastu rozmów pomiędzy mieszkańcami i UM, po których mieszkańcy otrzymali wstępne propozycje nabycia lub dzierżawy działek, nie została ta sprawa unormowana.
3. Nie podjęto żadnych działań odn. utwardzenia ulic: Zbożowa, Zagrodowa, Rolna, Łanowa i Wiejska mimo kilku petycji, które wspólnie z mieszkańcami złożyliśmy.
4. Również, mimo kilku spotkań również w UM z mieszkańcami ulicy Akacjowej, nie podjęto dalszych działań ws. utwardzenie ich drogi. A szkoda, bo mieszkańcy ci, deklarowali własny wkład.
5. Niczym, zakończyły się rozmowy nt. utwardzenia chyba najstarszej nowotomyskiej ulicy jaką jest ulica Osiedlowa. Mimo tego, że podpisali się praktycznie wszyscy mieszkańcy ulic: Baranowskiego, Osiedlowej, Świerkowej, sprawa ta nie została przez UM kontynuowana.
6. Również na obecną chwilę nie jest robione nic odnośnie doprowadzenie do dawnego stanu ulicy Nowej. Gdzie kilku lokatorów tam mieszkających, zwróciło uwagę, iż wcześniej na całej tej ulicy był położony asfalt, a po remoncie, wykonawca zasypał wszystko piachem i tak jest do dnia dzisiejszego.
Byłbym jednak nieuczciwy, gdybym nie wspomniał o tym, że jednak Urząd Miejski rozpoczął pracę nad koncepcją zagospodarowania przestrzennego naszego osiedla i w 2018 roku (wg. projektu planu budżetu na 2018) ma taka koncepcja powstać.
7. Ze względu na to, że jestem pracownikiem OSiR w Nowym Tomyślu zostałem skierowany na liczne szkolenia, na których dowiedziałem się o wielu możliwościach pozyskiwania różnego rodzaju pomocy finansowej lub sposobach pozyskiwania funduszy na inwestycje. Na jednym z takich szkoleń dowiedziałem się wiele o Partnerstwie Publiczno Prywatnym. Udało mi się po szkoleniu zaprosić specjalistę z kancelarii prawnej, która specjalizuje się w tego typu partnerstwach do przyjazdu do naszego miasta i przedstawieniu możliwości jakie daje PPP. Bardzo żałuję, że PPP nie zostało przez radnych oraz UM odpowiedni wykorzystane. Niestety, mimo tego, że w innych nawet ościennych Gminach inwestycje PPP sięgają kilkudziesięciu milionów zł. u nas nie spotkało się to z pozytywnym odzewem.

V. Ile spotkań z własnej inicjatywy odbył Pan z mieszkańcami w tej kadencji?
Spotkań z mieszkańcami było kilkanaście. Kilka z nich było spotkaniami otwartymi, a kilka tylko w gronie osób zainteresowanych danymi sprawami na naszym osiedlu.
Nadmienię tylko, że jako radny prawdopodobnie jako pierwszy uczestniczyłem w takim spotkaniu (wspólnie z panem Marcinem Bramborem), a spotkanie było poświecony budowie parkingu na zbiegu ulic Świerkowa i Szpitalna. Jaki jest tego efekt: każdy kto się interesuje naszą Gminą wie, jak sprawa ta się zakończyła.

VI. Ile skarg, pytań, problemów zgłaszali do Pana wyborcy?
Regularnie co kilka tygodni, mieszkańcy osiedla, na którym mieszkam oraz z osiedli ościennych przekazują mi swoje uwagi oraz zapytania. Ja przelewam je na papier i przedstawiam w UM. Następnie staram się to wszystko pilotować.


VII. Czy planuje Pan start w następnych wyborach?
Tak, planuję.

VIII. Czy satysfakcjonuje Pana wysokość otrzymanych przez gminę dotacji zewnętrznych?
Uważam, że jak na tak bogatą gminę, która niewątpliwie jesteśmy, powinniśmy pozyskiwać dotacje rzędu min. 30-50 mln zł.

IX. Czy satysfakcjonuje Pana poziom inwestycji w gminie?
Niestety nie.

Jeśli ktokolwiek zechce zadać dodatkowe pytania i podpisze się z imienia i nazwiska: chętnie na nie odpowiem.
Zaznaczam jednak, że nie zamierzam wdawać się w jakiekolwiek utarczki słowne.

przemek_mierzejewski
Maniak
Maniak
Posty: 3592
Rejestracja: 23 maja 2009, 11:07

Re: 3. rocznica wyborów - odpowiedzi od radnych

Post autor: przemek_mierzejewski » 12 gru 2017, 08:40

Adam Szofer (Przyjazny Samorząd - okręg nr 10 - zam. Nowy Tomyśl)
komisje:(członek) oświaty,(członek, a od lipca/2016 przewodniczący) finansów,
Klub: Przyjazny Samorząd -PSL
okręg (NOWY TOMYŚL Osiedle Północ 1 - 11)
I. Jakie najważniejsze uchwały (do trzech) wg Pana/Pani zostały przyjęte w tej kadencji?
1. Uchwała o utworzeniu Budżetu Obywatelskiego.
2. Uchwała o utworzeniu Funduszu Sołeckiego.
3. Uchwała o dofinansowaniu wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.

II. Jakie sprawy (do trzech) wg Pana/Pani powinny być rozwiązane jeszcze w tej kadencji?
1. Sprawa zasadności funkcjonowania Straży Miejskiej.
2. Sprawa uchwalenia wieloletniej koncepcji inwestycyjnej.
3. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

III. Czy uważa Pan/Pani, że konieczne są zmiany w prawie miejscowym? Jeśli tak, to jakie?
Moim zdaniem konieczne jest uporządkowanie tematów dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego.

IV. Jakie działania podjął Pan/Pani na rzecz swojego okręgu wyborczego w tej kadencji?
Zazwyczaj otrzymywałem zgłoszenia dotyczące tematów porządkowych np. brak śmietników, brak porządku, zakłócanie ciszy nocnej itp. Interweniowałem również w temacie przemocy rodzinnej zgłaszanej przez mieszkańców. Na prośby mieszkańców zgłaszałem również ich propozycje do budżetu. Również na ich prośbę podejmuje działania w celu podjęcia decyzji o zasadności funkcjonowania Straży Miejskiej w Nowym Tomyślu. Wiele tematów mieszkańców gminy jest również omawianych na komisjach branżowych.

V. Czego nie udało się Panu/Pani zrealizować w ostatnim roku?
Niestety nie udało się doprowadzić do tego, aby w budżecie na 2017 rok znalazły się moje propozycje budżetowe.

VI. Ile interpelacji i zapytań złożył Pan/Pani w ostatnim roku?
Kilka. Jedna z nich dotyczyła danych odnośnie funkcjonowania Straży Miejskiej. Reszta to tematy mieszkańców.

VII. Jakie zgłosił Pan/Pani propozycje budżetowe na rok 2018?
1. Wymiana nawierzchni chodnikowej na nawierzchnię z kostki betonowej:
a. pomiędzy budynkiem nr 1 na osiedlu Północ a ulicą Wiatrakową.
b. wzdłuż budynku nr 3 na osiedlu Północ.
c. w obrębie ciągu pieszego między przedszkolem nr 4 a ul. Janusa oraz przed budynkiem nr 12 na osiedlu Północ.
d. przed budynkami nr 15 i 16 na os. Północ.
e. wzdłuż drogi do Gimnazjum przed budynkami nr 23 i 26.
f. wzdłuż ul. Janusa przed budynkiem nr 33.

2. Opracowanie koncepcji i wykonanie rewitalizacji zieleni i elementów małej architektury przed budynkiem nr 12 na osiedlu Północ.
3. Tartan na stadionie miejskim.
4. Oświetlenie drogi do ogródków działkowych im K. Świerczewskiego w Nowym Tomyślu (od ul. Janusa).
5. Siłownia na powietrzu dla mieszkańców osiedla.


VIII. Jakie podjął Pan/Pani działania zmierzające do stworzenia projektu zmiany granic Nowego Tomyśla?
Temat ten był omawiany na jednej z komisji branżowych, poza tym nie podjąłem żadnych działań w tym temacie.

IX. Ile zorganizował Pan/Pani otwartych spotkań z mieszkańcami swojego okręgu?
Każdego roku informuje wszystkich mieszkańców mojego okręgu wyborczego o możliwości spotkania się w ramach pełnienia dyżuru radnego. Są to trzy spotkania w roku. Dodatkowo udostępniam także nr telefonu i adres mailowy.
Administrator
Przemek Mierzejewski / Nowy Tomyśl

ODPOWIEDZ

Wróć do „Z prac Rady Miasta 2014-2018”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość