Rezerwat na jez. Zgierzynieckim im.B.Papiego, Wielki Las

Awatar użytkownika
Andrzej
Gadulmistrz
Gadulmistrz
Posty: 593
Rejestracja: 17 maja 2009, 19:28
Imię i Nazwisko: Andrzej
Lokalizacja: Nowy Tomyśl

Rezerwat na jez. Zgierzynieckim im.B.Papiego, Wielki Las

Post autor: Andrzej » 23 sty 2011, 18:17

zen pisze:Czy możecie w takim razie przybliżyć sprawę tego rezerwatu? Myślę, że wielu forumowiczów nie ma o tym pojęcia
Wik pisze:Prawde mówiąc kilkakrotnie próbowałem w internecie znaleźć jakieś bardziej szczegółowe informacje na ten temat. Niestety prawie nic nie ma. Jeśli ktoś ma jakąś kompletną wiedzę (lub ma dojście do wydziału przyrodniczego UAM), niech pomoże.
zen, Wik - :prosze: nawet wrzuciłem kilka zdjęć, które wykonałem podczas wypraw.

Podróż rozpoczynamy od wsi Pakosław.
Auto zostawiamy przy boisku (zielony kwadrat na mapce)
Dalej spacer drogą z betonowych płyt (foto 17). Idąc kilkaset
metrów droga z płyt zamienia się w polną. Dochodzimy do rozwidlenia przy
którym stoi tablica (foto 2). Idziemy dalej prosto. (zgodnie z tym co
umiesciłem na mapce czerwoną linią)

Zanim jednak wybierzecie się do rezerwatu musicie wiedzieć o tym, że:

- nie wjeżdżamy autem na teren obszaru chronionego!
po pierwsze - dlatego, że hałas silnika płoszy zwierzęta
po drugie - w rez. jesteśmy gośćmi, więc uszanujmy zasady panujące u gospodarzy czyli dziko żyjących zwierząt
po trzecie - długi spacer jeszcze nikomu nie zaszkodził
po czwarte - jadąc autem można trafić na kałuże, które mają 1 metr głębokości :)

- ubieramy ciemną odzież, bez odblasków (jaskrawe, czerwone i różowe ciuszki zostawmy na imprezę)

- trzeba ubrać "gumiaki" (większość terenu to mokradła)

- warto wziąć lornetke (chyba, że Waszym celem podróży jest rzadka roślinność)

- warto na miejscu być gdy zaczyna się robić jasno (klangor żurawi)

- w sezonie lęgowym (od marca) nie wchodzimy w trzcinowiska, nie płoszymy ptaków, idziemy drogą lub ścieżką

- po wejściu do rezerwatu pewno nie zobaczycie żadnych ptaków.
Być może usłyszycie sójkę ostrzegającą o tym, że ktoś się zbliża lub przeleci sroka, którą możecie zobaczyć patrząc za okno.
Żeby zobaczyć rzadkie gatunki trzeba niezwykłej cierpliwości, siedzenia w jednym miejscu bez zbędnych ruchów nawet przez kilka godzin, wtopienia się w roślinność i oczywiście sporo szczęścia.

Nie rozpalamy ognisk, nie grillujemy, nie hałasujemy.

Jako pasjonat ornitologii nie będe wymieniał walorów przyrodniczych obszaru.
140 gatunków ptaków w tym 60 lęgowych. To wystarczy najbardziej wymagającym koneserom !
.
Miejsce "perełka" wśród najbliższych możliwych do obserwacji rzadkich gatunków występujących w Polsce i Europie.

Po raz pierwszy Jezioro Zgierzynieckie odwiedziłem 10 lat temu z okazji "Światowych Dni Ptaków" organizowanych przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.
Bywam tam kilka razy w roku.
Od pierwszej wizyty do jesieni 2010 czas pozwolił na odwiedzenie rezerwatu kilkadziesiąt razy i poznanie go na długość i szerokość (wiosna lato jesień).
Na tamtejsze komary o dziwo "OFF" i inne antykomary nie działają.


Nie ma żadnych ścieżek dydaktycznych, nie warto wybierać się z rodziną na "wycieczkę".
Nie jest pobierana opłata za wstęp na teren rezerwatu.


Nie ma tablicy informującej o zakazie wjazdu na teren rezerwatu, jednak wjeżdżając - możemy się liczyć z surową karą. Obszar objęty jest programem Natura 2000.

Rezerwat na jez. Zgierzynieckim im.Bolesława
Papi, Wielki Las


Położenie centralnego punktu rezerwatu

Długość geograficzna
E 16 15 33
Szerokość geograficzna
N 52 27 11

Opis obszaru

Ostoja obejmuje bagienny obszar, który powstał w wyniku osuszenia rozległego niegdyś jeziora, obecnie znajdującego się w
fazie intensywnego zarastania, m.in. płatami Cladietum marisci. Szeroko zakrojone melioracje dorzecza rzeki Obry prowadzone
były od końca XVII w. a na terenie obszaru jeszcze w latach 90. ubiegłego stulecia. Obszar stanowi rozległy kompleks zbiorowisk
szuwarowych z mniejszymi lub większymi oczkami wodnymi, rowami otoczonymi łąkami i pastwiskami oraz niewielkim
fragmentem łęgu jesionowo-wiązowego. Poziom wody oraz powierzchnia jej otwartego lustra zależne są od wysokości jej
piętrzenia jazem na rzece Mogilnicy. Bagienną część ostoi zajmują szuwary, przede wszystkim trzcinowe i pałkowe. Występuje
tu także rozległe połacie szuwaru kłoci wiechowatej. Wśród użytków zielonych dominują łąki mezofilne oraz trzęślicowe. Do
częstych zbiorowisk, zwłaszcza wzdłuż rowów melioracyjnych oraz w pobliżu szuwarów, należą zarośla łozowe Salicetum
pentandro-cinereae.

Klasy siedlisk % pokrycia

Lasy liściaste 26%
Siedliska łąkowe i zaroślowe (ogólnie) 37%
Siedliska rolnicze (ogólnie) 28%
Torfowiska, bagna, roślinność na brzegach wód, młaki. 5%
Wody śródlądowe (stojące i płynące) 4%

INSTYTUCJA LUB OSOBA ZBIERAJĄCA INFORMACJE

Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków; PTOP Salamandra; W. Żukowski, Z. Celka, Zakład Taksonomii Roślin UAM,
Poznań; Zakład Ornitologii PAN, Gdańsk; Departament Ochrony Przyrody MŚ (p. 4.3, 6.1); UNEP-GRID W-wa.

Wartość przyrodnicza i znaczenie

Obszar ważny dla zachowania 8 rodzajów siedlisk z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, w tym priorytetowych torfowisk
nakredowych z kłocią wiechowatą Cladium mariscus oraz lasów łęgowych.
Prawdopodobnie nie istnieje już tutaj stanowisko aldrowandy pęcherzykowatej Aldrovanda vesiculosa. Do niedawna znajdowala
się tu bardzo bogata populacja wymierającego w skali kraju gatunku tłustosza dwubarwnego Pinguicula vulgaris ssp. bicolor; kilka
tysięcy osobników w latach 1970-1990. Ostatnio liczebność tej rośliny drastycznie spadła lecz jej obecność potwierdzono w 2002
r. Obszar ma również duże znaczenie dla ochrony ptaków.

PTAKI wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG

Botaurus stellaris stwierdzone 3 pary rozrodcze (wielokrotnie słyszałem, niestety nie widziałem)
Egretta alba (przelotna)
Ciconia ciconia
Haliaeetus albicilla
Circus aeruginosus (4-5 par lęgowych)
Porzana porzana (1-2 pary lęgowe)
Grus grus (3 pary rozrodcze, ok 1000os przelotnych)

Regularnie występujące Ptaki Migrujące nie wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady
79/409/EWG


Anser anser (ok 30 par rozrodczych, przelotnych 500)

Zagrożenia

Największym zagrożeniem są melioracje osuszające na terenach przyległych, zarastanie pól, wypalanie roślinności w okresie wiosennym, kłusownictwo.

Struktura własności

Częściowo własność prywatna, częściowo Skarbu Państwa.

źródło: NATURA 2000

"REZERWAT NA JEZIORZE ZGIERZYNIECKIM IM. BOLESŁAWA PAPIEGO" - Rezerwat ptasi (pow. 71,43 ha, utw. w 1974 r.), położony 5 km na wschód od Lwówka, po płd. stronie drogi ze Zgierzynki do Brodów, na wys. ok. 93 m n.p.m. Znajduje się w płn. części dorzecza Mogilnicy; obejmuje płytkie, zarastające jezioro oraz łąki otaczające zabagnione brzegi. Utworzono go na wniosek Koła Naukowego Leśników Akademii Rolniczej w Poznaniu, złożony w 1967 r. Od tego czasu trwają nieprzerwanie obserwacje i badania na tym terenie.

Przed 1939 r. Jezioro Zgierzynieckie było stosunkowo dużym akwenem, sięgającym od wsi Zgierzynka do szosy Pakosław-Brody. Niestety, prace melioracyjne prowadzone w okresie powojennym (m.m. pogłębienie w 1990 r. koryta Mogilnicy) spowodowały obniżenie poziomu wód gruntowych i lustra wody w jeziorze. Dzięki energicznym działaniom pracowników AR w Poznaniu, podjętym w latach dziewięćdziesiątych, rezerwat chroniony jest przed niekorzystnym wpływem nieprzemyślanych prac odwadniających.
Na płd. od jeziora położony jest mały kompleks leśny z rezerwatem "Wielki Las". Rezerwat stanowi ostoję lęgowych i przelotnych ptaków wodno-błotnych, wśród których wiele należy do gatunków rzadkich. Charakteryzuje się ogromnym bogactwem fauny, reprezentowanej przez blisko 140 gatunków ptaków; wśród nich 60 gatunków ptaków lęgowych.
Jezioro Zgierzynieckie jest trzecią pod względem liczebności w Wielkopolsce ostoją gęsi gęgawych (25 par). W ostatnich latach można jesienią na nim spotkać ponad 4000 gęsi, m.in. gęsi gęgawe, zbożowe i białoczelne. Na Jez. Zgierzynieckim późnym latem i jesienią występują żurawie w liczbie do 1000 osobników (największe skupisko w Wielkopolsce), jako że rezerwat leży na trasie wędrówki tych ptaków. Z innych obserwowanych gatunków warto wymienić: bąka, brzeczkę, strumieniówkę, podróżniczkę, dziwonię oraz kropiatkę, a także mewę śmieszkę, tworzącą kolonię liczącą ponad 150 gniazd. W czasie istnienia rezerwatu na jego terenie zaobserwowano też m.in. czaplę białą, szablodzioba, gęś małą, kormorana, bociana czarnego, orlika, orła bielika, rybołowa i wiele innych. Na uwagę zasługuje również najliczniejsze w Wielkopolsce noclegowisko kruków na słupach linii wysokiego napięcia w pobliżu rezerwatu, liczące w 1987 r. aż 400 osobników. W latach siedemdziesiątych na polach w okolicach Brodów i Posadowa gnieździły się niezwykle rzadkie dropie. Na terenie rezerwatu występuje też wiele gatunków ssaków, wśród nich liczne dziki i jelenie oraz wydry, jenoty i lisy. W ostatnich latach (1987, 1988, 1990) zaobserwowano wilki, a przed laty - także łosie. Jesienią 1991 r. pracownicy AR z Poznania osiedlili na terenie rezerwatu bobry. Wśród roślin rezerwatu dostrzec można wiele gatunków rzadkich, m.in. tłuszcza pospolitego, goryczkę błotną, kruszczyka błotnego, kłóć wiechowatą i storczyka kukawkę. W nazwie rezerwatu upamiętniony jest Bolesław Papi (1923-44) - ornitolog-amator, wywodzący się z rodziny włosko-niemieckiej, który zginął w Starachowicach w czasie zamachu AK na szefa radomskiego gestapo

"WIELKI LAS" - Rezerwat leśny (pow. 3,00 ha, utworzony w 1959 r.), położony 5 km na wschód od Lwówka, na płn. od szosy Lwówek-Opalenica, na wys. ok. 96 m n.p.m. Znajduje się w płn. części dorzecza Mogilnicy, pośrodku niewielkiego, odosobnionego kompleksu leśnego, którego drzewostan tworzą m.in. wiązy, jesiony, olsze, buki oraz dęby. Cały ten kompleks leśny zasługuje na objęcie ochroną i przygotowywane jest jego włączenie do powiększonego "Rezerwatu na Jez. Zgierzynieckim". Ochronie podlega fragment ponad stuletniego łęgu jesionowo-wiązowego, będącego rzadkością w Wielkopolsce.
We wsch. części rezerwatu przeważają jesiony wyniosłe, a w zach. - wiązy polne. W drzewostanie występują ponadto wiązy szypułkowe oraz dęby szypułkowe, buki pospolite, klony jawory i brzozy brodawkowate. Podrost tworzą gatunki wchodzące w skład drzewostanu oraz czeremcha zwyczajna, dereń świdwa i bez czarny. Runo chronionego lasu budują następujące gatunki: szczyr trwały, świerząbek korzenny, czyściec leśny, czartawa pospolita, ziarno-płon wiosenny i inne.

źródło: http://www.lwowek.com.pl

Ciekawostka:

Na okolicznych polach, jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku gnieździły się wymarłe już w tej chwili w naszym kraju dropie.

warto przeczytać:

problemy melioracji na terenach prawnie chronionych (Czesław Przybyła)

http://wiks.sggw.pl/wp-content/uploads/ ... zybyła.pdf

Zgierzynieckie Storczyki (Adriana Bogdanowska)

http://www.salamandra.sylaba.pl/magazyn/b19a04.html

_________________________________________________________________________________________

Mapka: http://natura2000.gdos.gov.pl/natura200 ... 0009_1.png

Podziękowania dla Przemka Mierzejewskiego za udostępnienie mapki

Obrazek

1.

Obrazek

2.

Obrazek

3.

Obrazek

4.

Obrazek

5.

Obrazek

6.

Obrazek

7.

Obrazek

8.

Obrazek

9.

Obrazek

10.

Obrazek

11.

Obrazek

12.

Obrazek

14.

Obrazek

15.

Obrazek

16.

Obrazek

17.

Obrazek
Ostatnio zmieniony 25 sty 2011, 11:17 przez Andrzej, łącznie zmieniany 1 raz.

Veverka
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 24 wrz 2010, 15:32
Imię i Nazwisko: Łukasz W
GG: 10513688

Re: Rezerwat na jez. Zgierzynieckim im.B.Papiego, Wielki Las

Post autor: Veverka » 24 sty 2011, 07:42

Kozak :D w tej okolicy jest jeszcze jeden obszar chroniony, o ile pamiętam jest to rezerwat przyroby który leży po przeciwnej stronie Zgierzynki (nie bezpośrednio przy miejscowości - bardziej na północ) w stronę Pniew tóż przy leśnictwie Dąbrowa, dojechać tam można łatwo ze starej A2 (E30). W ogóle te tereny w okolicy Zgierzynki są bardzo ładne, mieszkałem tam kilka lat na początku mego życia. chętnie bym tam wrócił. Pozdrawiam!

Awatar użytkownika
JOSH
Maniak
Maniak
Posty: 2935
Rejestracja: 02 sie 2010, 09:52
GG: 7174572
Lokalizacja: Jaworzno, Cluj-Napoca

Re: Rezerwat na jez. Zgierzynieckim im.B.Papiego, Wielki Las

Post autor: JOSH » 24 sty 2011, 10:18

Te ostatnie zdjęcie przedstawia drogę do rezerwatu od strony Pakosławia. Właśnie tamtędy wjeżdżałem do tego Parku. Nawet fajnie, ale jeśli kogoś ptaki nie interesują to raczek nie ma po co się tam wybierać, tymbardziej teraz, kiedy jest wysoki poziom wód gruntowych :D
WINA NIE PIJE SIĘ PO TO BY UPAŚĆ, ALE PO TO ABY SIĘ PODNIEŚĆ :D

Awatar użytkownika
Ayreon
Maniak
Maniak
Posty: 1269
Rejestracja: 01 sie 2009, 15:15

Re: Rezerwat na jez. Zgierzynieckim im.B.Papiego, Wielki Las

Post autor: Ayreon » 24 sty 2011, 15:22

Andrzej, świetny materiał, jak będziesz się wybierał na wiosnę, pisze się na 100%. Chętnie zobaczyłbym Haliaeetus albicilla którego nie widziałem jeszcze nigdy na wolności, przynajmniej nie z takiej odległości, żeby go rozpoznać ;)

Awatar użytkownika
Andrzej
Gadulmistrz
Gadulmistrz
Posty: 593
Rejestracja: 17 maja 2009, 19:28
Imię i Nazwisko: Andrzej
Lokalizacja: Nowy Tomyśl

Re: Rezerwat na jez. Zgierzynieckim im.B.Papiego, Wielki Las

Post autor: Andrzej » 25 sty 2011, 00:47

Rezerwat na jez. Zgierzynieckim im. B. Papiego

2010-10-03 godz. 10:24

Haliaeetus albicilla

ze skraju lasu w odległości ok. 100 metrów zrywa się do lotu by zawinąć dwa kółka na niebie i odlecieć z pola widzenia.

Do rez. wybieram się licząc na "śpiewające wróblowate" i "gęsi"

czasami zdarza się taki kąsek jak bielik. (2007, 2009 i 2010)

Moje spotkanie z nim wyglądało o tyle dziwnie, że nieźle się wystraszyłem gdy poderwał się do lotu nad moją głową. (100-150 metrów)
Patrząc na drapole - bielik nie jest wielki. On jest OGROMNY.
Rozpietość skrzydeł samicy sięga 240cm.

Zanim mój aparat zdążył się uruchomić (KM Z2) do zrobienia fotki był już daleko.
Coś tam udało mi się uchwycić...

Obrazek

Awatar użytkownika
Ayreon
Maniak
Maniak
Posty: 1269
Rejestracja: 01 sie 2009, 15:15

Re: Rezerwat na jez. Zgierzynieckim im.B.Papiego, Wielki Las

Post autor: Ayreon » 25 sty 2011, 15:22

Jak pierwszy widziałem Bielika z bliska, to zbaraniałem ;)

ODPOWIEDZ

Wróć do „Czytelnia”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość